mgr Patrycja Wilczewska

E-mailp.wilczewska@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0003-3099-6956
Temat rozprawy doktorskiejWłaściwości koordynacyjne płaszczyzn grafenowych
Promotorprof. dr hab. Krzysztof Winkler
Promotor pomocniczy
Wydział /Katedra/ZakładWydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej, Zakład Chemii Materiałów
Działalność naukowo-badawczaMateriały węglowe, kompozyty, polimery przewodzące
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismachWilczewska P., Breczko J., Bobrowska D., Wysocka-Żołopa M., Goclon J., Basa A., Winkler K. „Enhancement of polypyrrole electrochemical performance with graphene quantum dots in polypyrrole nanoparticle/graphene quantum dot composites”,Journal of Electroanalytical Chemistry, 2022 [IF: 4,4]
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
B. Konferencje naukoweII Ogólnopolska Konferencja ,,Środowisko – Nauka – Odpowiedzialność”, Białystok 27.10.2022; komitet organizacyjny
C. Granty
D. Zrealizowane staże
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe
Inna aktywność, np. organizacyjnaCzłonkini zarządu Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów
Przewodnicząca Komisji ds. Kultury i Promocji RUSD UwB