mgr Marcin Zając

e-mailm.zajac@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0002-8934-4218
Temat rozprawy doktorskiejAnaliza właściwości elektrycznych wybranych układów biologicznych modyfikowanych polimerami submikronowymi
Promotordr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB
Promotor pomocniczydr Joanna Kotyńska
Wydział /Katedra/ZakładWydział Chemii / Katedra Chemii Fizycznej / Pracownia Bioelektrochemii
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismachNaumowicz M., Kusaczuk M., Zając M., Jabłońska-Trypuć A., Mikłosz A., Gal M., Worobiczuk M., Kotyńska J. „The infuence of the pH on the incorporation of cafeic acid into biomimetic membranes and cancer cells”, Scientific Reports, 2022, 12, [140 pkt, IF=4,739]

Naumowicz M., Zając M., Kusaczuk M., Gal M., Kotyńska J. „Electrophoretic light scattering and electrochemical impedance spectroscopy studies of lipid bilayers modified by cinnamic acid and its hydroxyl derivatives”, Membranes, 2020, 10 [100 pkt, IF = 3,312]

Naumowicz M., Kusaczuk M., Zając M., Gal M., Kotyńska J. „Monitoring of the surface charge density changes of human glioblastoma cell membranes upon cinnamic and ferulic acids treatment”, International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21 [140 pkt, IF = 4,556]
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiachKotyńska J., Zając M., Naumowicz M. „Kwasy cynamonowy i jego pochodne jako nutraceutyki o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych”, Biomedycyna. Środowisko i Zdrowie, Wyd. Archaegraph, Łódź – Kielce, 2020 [80 pkt]

Zając M. „Kwas p-kumarowy w badaniach elektrochemicznych”, Wybrane zagadnienia
z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
, Wyd. TYGIEL, Lublin, 2020 [80 pkt]
B. Konferencje naukoweZjazd Zimowy SMPTChem 2022, Poznań, 29.01.2022:
·         Zając M., Kotyńska J., Naumowicz M.; poster „Wpływ mikropolimerów na błony komórek krwi zwierząt hodowlanych”
·         Worobiczuk M., Zając M., Kotyńska J., Godlewska-Żyłkiewicz B., Naumowicz M.; poster “Europvision” – about changes of potential zeta of Escherichia Coli model membranes under the influence of europium”

3rd International Workshop on Functional Nanostructured Materials 3 (FuNaM-3), Kraków, 06.10.2021 – 08.10.2021:
·         Naumowicz M., Zając M., Mikłosz A., Kotyńska J; poster „The influence of amine – modified polystyrene nanoparticles on the rat skeletal muscle cells”
·         Naumowicz M., Zając M., Kotyńska J.; poster „The influence of nanopolystyrene with amino groups on yeast cell membranes on the example of Candida krusei”

XVI International Interdisciplinary Conference Current Environmental Issues-2021, Białystok, 22.09.2021 – 23.09.2021; Zając M., Kotyńska J., Zambrzycka M., Zambrowski G., Cieśluk M., Bucki R., Święcicka I., Naumowicz M.; komunikat ustny pt.: „The effect of polystyrene nanoparticles on Staphylococcus aureus bacteria”

e-Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 27.05.2021 – 29.05.2021:
·         Worobiczuk M., Zając M., Kotyńska J., Naumowicz M.; komunkat ustny pt.: „This is a plastic’s world” – how polystyrene nanoparticles can affect cell membranes of microorganisms on the examples of Klebsiella pneumoniae”
·         Zając M., Kotyńska J., Jabłońska-Trypuć A., Kusaczuk M., Naumowicz M.; komunikat ustny pt.: „Kwas kawowy jako modulator potencjału elektrokinetycznego komórek glejaka wielopostaciowego mózgu oraz gruczolaka jelita grubego”

VI Ogólnopolska Konferencja Nauk o Życiu BioOpen, Łódź, 15.04.2021 – 16.04.2021; Zając M., Worobiczuk M., Kotyńska J., Naumowicz M.; komunikat ustny pt.: „Wpływ nanoplastików polistyrenowych na potencjał zeta erytrocytów świń domowych”

VI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu – Biomateriały w medycynie i kosmetologii, Toruń, 28.01.2021; Zając M., Kotyńska J., Kusaczuk M., Naumowicz M., poster „Wpływ kwasu ferulowego na powierzchniową gęstość ładunku sztucznych błon liposomalnych”

e-Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego,19.12.2020; Zając M., Kotyńska J., Naumowicz M.; komunkat ustny pt.: „Potencjał zeta jako parametr determinujący stabilność naturalnych i sztucznych błon lipidowych”

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL – „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Lublin, 24.09.2020 – 27.09.2020; Zając M., Kotyńska J., Naumowicz M.; komunikat ustny pt.: „Kwas p-kumarowy w badaniach elektrochemicznych”

National Scientific e-Conference – „e-Factory of Science”, 09.05.2020:
·         Zając M., Naumowicz M.; komunikat ustny pt.: „Microplastics – source of occurrence and impact on human health
·         Zając M., Kotyńska J., Naumowicz M.; komunikat ustny pt.: „Microelectroforetic studies of the interactions of phosphatidylcholine-phosphatidylserine liposomes with cinnamic acid”

VI Konferencja – „Związki Biologicznie Czynne – Aktywność, Struktura, Synteza”, Białystok, 27.06.2019 – 29.06.2019; Zając M., Kotyńska J., Naumowicz M.; poster „Mikroelektroforeza w badaniu membran fosfatydylocholinowo-fosfatydyloserynowych modyfikowanych kwasem p-kumarowym”

IV Konferencja Młodych Chemików Sądowych, Białystok, 30.05 – 01.06.2019; Zając M., Kotyńska J., Naumowicz M.; poster „Mikroelektroforeza w badaniu oddziaływań jonów Pb2+ z fosfatydylocholinowymi błonami liposomalnymi”
C. Granty_
D. Zrealizowane staże20.09.2021 – 01.10.2021 Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii

18.05.2020 – 29.05.2020 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Biochemii Farmaceutycznej

24.02.2020 – 06.03.2020 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Biochemii Farmaceutycznej
E. Inne
aktywności/osiągnięcia naukowe
2021 – obecnie
Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego

2021 – 2023
Członek Komisji Rewizyjnej w Zarządzie Białostockiego Oddziału PTChem

rok akademicki 2021/2022
Członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (przedstawiciel doktorantów)

rok akademicki 2019/2020
Dyplom Honorowy za ukończenie II stopnia kierunku chemia

rok akademicki 2019/2020
Nagroda dla najlepszego absolwenta II stopnia kierunku chemia

rok akademicki 2018/2019
Nagroda Santander Universidades za osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie społeczne


Udział w seminariach naukowych/szkoleniach:

Rok 2022:

05.03.2022 – E-wizerunek, czyli budowanie wizerunku w sieci – szkolenie,
05.03.2022 – Praca z literaturą w bazach Scopus i ScienceDirect – wyszukiwanie, czytanie
i publikowanie – szkolenie,
05.03.2022 – Samorządność doktorancka – perspektywy, możliwości, kierunki rozwoju – szkolenie,
05.03.2022Evidence based medicine w codziennej praktyce – co
o EBM powinien wiedzieć każdy doktorant? – szkolenie,
05.03.2022 – Oblicza dyskryminacji w środowiskach akademickich – możliwości interwencji i dobre praktyki – szkolenie,
04.03.2022 – Aplikacje mobilne i narzędzia IT wspomagające pracę dydaktyczno-naukową – szkolenie,
04.03.2022 – Młodzi naukowcy i finanse – szkolenie,
04.03.2022 – Zarządzanie dorobkiem naukowym i danymi badawczymi – szkolenie,
04.03.2022 – Prawo autorskie a rozprawa doktorska – szkolenie,
04.03.2022 – Prawa i obowiązki doktorantów, indywidualny plan badawczy, ocena śródokresowa – szkolenie,
03.03.2022 – Zarządzanie zespołem w pigułce – szkolenie,
03.03.2022 – Regulacje ustawowe dotyczące kształcenia doktorantów oraz ich zastosowanie w przepisach jednostek dydaktycznych – szkolenie,
31.01.2022 – Analiza kannabinoidów w próbkach żywnościowych – szkolenie,
28.01.022 – Zawód – Doktorant – szkolenie,
14.01.2022 – Od pomysłu do projektu – warsztat.

Rok 2021:

12.12.2021 – Kalibracja i walidacja metod pomiarowych dla zapewnienia wiarygodności
w laboratorium – szkolenie,
03.12.2021 – Hodowle komórek w 3D – szkolenie,
26.11.2021 – Inserty Millicell do hodowli komórek – zastosowanie
i przykładowe aplikacje – szkolenie,
24.11.2021 i 26.11.2021 – Efektywne publikowanie naukowe – webinarium,
05.11.2021 – Zastosowanie nowatorskich metod cytometrycznych w wieloparametrycznej analizie  – szkolenie,
29.10.2021 – Nowoczesne urządzenia wspomagające prace z hodowlami komórkowymi – szkolenie,
22.10.2021 – Autentykacja linii komórkowych – szkolenie,
18.10.2021 – Dobór właściwych membran i rozwiązań w różnych aplikacjach filtracji analitycznej i przygotowania prób – szkolenie,
15.10.2021 – Dobór właściwej surowicy w procesie hodowli komórek – szkolenie,
11.10.2021 – Raman microscopy: Comprehensive characterization
of polymers – webinarium,
08.10.2021 – Zakażenie hodowli mykoplazmą – zapobieganie i detekcja – szkolenie,
08.09.2021 – Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna dyspersją energii jako proste, szybkie i niezawodne narzędzie w ocenie zgodności materiałów z dyrektywą RoHS – warsztat,
01.07.2021 – Raman microscopy: A power tool for micro and nanoplastic characterization – webinarium,
29.06.2021 – Różne możliwości przygotowania próbek do analiz laboratoryjnych – webinarium,
29.05.2021 – Pięć sposobów na dobry wniosek grantowy – webinarium,
26.03.2021 – Analiza mikroplastików techniką spektroskopii µFTIR
i µRamana  – webinarium,
20.02.2021 – Fałszywe informacje w nauce – warsztat,
28.01.2021 – Nowoczesne tele-obrazowanie – warsztat.

Rok 2020:

17.12.2020 – Pitching i prezentacje publiczne – webinarium
13.12.2020 – Jak napisać dobry abstrakt? – webinarium,
10.12.2020 – Prawo autorskie dla naukowców – webinarium,
03.12.2020 – Zarządzanie projektami badawczymi – webinarium,
14.12.2020 i 18.12.2020 – Pisanie pracy doktorskiej – webinarium,
10.11.2020 i 17.11.2020 – Efektywne publikowanie naukowe – webinarium.

Rok 2019:

12.12.2019 – Rzecznicy Nauki 2019 – warsztat i szkolenie,
26.02.2019 – Innowacyjne moduły mikroskopowe LEICA – seminarium.
Inna aktywność, np. organizacyjnarok akademicki 2021/2022
Udział w projekcie „Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca”, realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

rok akademicki 2021/2022
Udział w projekcie „Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy – Cztery Żywioły Ziemi – poznaję
i mądrze korzystam”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Edycja II i III

rok akademicki 2020/2021
Udział w projekcie „Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy – Cztery Żywioły Ziemi – poznaję
i mądrze korzystam”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Edycja I

rok akademicki 2020/2021
Uczestnictwo w III edycji Akademii Biznesu Rodzinnego Santander Universidades

rok akademicki 2020/2021
Uczestnictwo w szkoleniach „Business Intelligence” w ramach programu Santander Tech

07.2020 – 02.2021
Członek Rady Naukowej monografii „Kierunki rozwoju badań w naukach ścisłych i przyrodniczych. Teoria i praktyka.” Wyd. ArchaeGraph, Łódź – Kielce, 2021

20.12.2018 – 19.12.2019
Udział w projekcie badawczym „Wpływ kwasu cynamonowego i jego hydroksypochodnych na właściwości elektryczne układów modelujących błony biologiczne oraz linii komórkowych glejaka wielopostaciowego” w ramach konkursu MINIATURA 2

20.05.2019 – 25.05.2019
Pomoc w przygotowaniach oraz organizacji imprez odbywających się w ramach XVII Podlaskiego Festiwalu Nauki w Sztuki

21.03.2019 – 23.03.2019
Udział w przygotowaniach i prowadzeniu zajęć podczas „Marcowych spotkań z nauką”
w ramach Dni Otwartych na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku

rok akademicki 2019/2020
Uczestnictwo w akcji „Studenckie Pogotowie Lekcyjne

16.03.2018 – 17.03.2018
Udział w przygotowaniach i prowadzeniu zajęć podczas „Marcowych spotkań z nauką”
w ramach Dni Otwartych na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku

rok akademicki 2018/2019
Uczestnictwo w akcji „Studenckie Pogotowie Lekcyjne