mgr Magda Zabielska

E-mailm.zabielska@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0002-8324-5083
Temat rozprawy doktorskiejMetody odzyskiwania metali krytycznych technologicznie z odpadów oparte na ekstrakcji
do fazy stałej
Promotorprof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz
Promotor pomocniczydr Elżbieta Zambrzycka-Szelewa
Wydział /Katedra/ZakładWydział Chemii / Katedra Chemii Analitycznej i Nieorganicznej / Zakład Chemii Analitycznej
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe 
A1. Artykuły naukowe w czasopismachZambrzycka-Szelewa E., Zabielska M., Godlewska-Żyłkiewicz B. „Kierunki rozwoju polimerów z odwzorowanymi jonami”, Analityka 2, 2022, [20 pkt]
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiachZambrzycka-Szelewa E., Zabielska M., Michałowska I., Bobrowska D. M., Godlewska-Żyłkiewicz B. (2022) Synteza i charakterystyka polimerów z odwzorowanymi wieloma jonami (MIIP) do jednoczesnego wydzielania Pd, Rh i Ru. [W] Hubicki Z. (red.) Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Wyd. UMCS, Lublin, 456-459. 20 pkt MEiN
B. Konferencje naukoweXXV Konferencja „Nowoczesne metody instrumentalne w analizie śladowej”, Łódź, 12-13.12.2022; Zabielska M., Zambrzycka-Szelewa E., Godlewska-Żyłkiewicz B.; poster „Sekwencyjne oznaczanie Rh(III), Pd(II) i Ru(III) techniką HR-CS FAAS w katalizatorach samochodowych”
C. Grantyprof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz (kierownik)
Sposób odzyskiwania wybranych metali szlachetnych (Pd, Rh, Ru) z antropogenicznych surowców wtórnych wykorzystujący nowe materiały sorpcyjne o zaawansowanych właściwościach” Inkubator Innowacyjności 4.0, realizowanego w konsorcjum w składzie: Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o., Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku oraz Uniwersytet w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, rola w projekcie: wykonawca (2022-2023)
D. Zrealizowane staże06.06.2022 – 22.06.2022
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Toksykologii
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukoweNagrody i wyróżnienia:  
I miejsce za najlepszy poster pt. Sekwencyjne oznaczanie Rh(III), Pd(II) i Ru(III) techniką HR-CS FAAS w katalizatorach samochodowych, XXV Konferencja „Nowoczesne metody instrumentalne w analizie śladowej”. 12.12.2022 – 13.12.2022, Łódź

Wyróżnienie za najlepszy poster pt. Kompleksy Ru(III) jako potencjalne chemioterapeutyki, VII Konferencja „Związki biologicznie czynne: aktywność, struktura, synteza”. 24.06.2022 – 25.06.2022, Białystok

Wyróżnienie za najlepszy poster pt. Nowe materiały sorpcyjne do jednoczesnego wydzielania jonów Pd(II), Rh(III) i Ru(III), III Konferencja Naukowa Studentów  „Młodzi Zdolni”. 06.05.2022, Łódź  

Udział w seminariach naukowych/szkoleniach/szkołach:  
„Top Tips and Common Mistakes in Scientific Writing” – webinarium  

„The SOLvE Colloquia” – Seminars on the Determination, Analysis and Use of Thermodynamic Data in Solution Equilibria and Chemical Speciation – seminarium  

International Summer School on Quality Assurance
in a Testing Laboratory (ISO/IEC 17025) 15th Edition, 2022 – Międzynarodowa Szkoła Letnia

„Nowoczesne i oszczędne podejście do techniki ICP-MS na przykładzie serii PlasmaQuant MS” – webinarium

„Praktyczne aspekty analizy wielopierwiastkowej w trybie single particle ICP-MS (SP-ICP-MS)” – warsztaty

„Nowoczesne i oszczędne podejście do techniki ICP-MS” – warsztaty

„Analiza próbek środowiskowych na zawartość rtęci, z użyciem najnowszych analizatorów firmy Nippon Instruments Corporation” – warsztaty
 
„Jak poprawić wydajność oraz czułość w spektrometrii ICP-OES” – warsztaty  
Inna aktywność, np. organizacyjnaCzłonek komitetu organizacyjnego II Ogólnopolskiej Konferencji „Środowisko – Nauka – Odpowiedzialność”

Aktywny Członek Koła Naukowego Koła Chemików UwB „Pozyton”