mgr Krzysztof Czerkas

E-mail k.czerkas@uwb.edu.pl
Kod ORCID0009-0003-7548-4871
Temat rozprawy doktorskiej
Promotordr hab. Szymon Sękowski, prof. UwB
Promotor pomocniczydr Ewa Olchowik-Grabarek
Wydział /Katedra/ZakładWydział Biologii
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismach Czerkas K., Olchowik-Grabarek E., Łomanowska M., Abdulladjanova N., & Sękowski, S. (2024). Antibacterial Activity of Plant Polyphenols Belonging to the Tannins against Streptococcus mutans—Potential against Dental Caries. Molecules, 29(4), 879. https://doi.org/10.3390/molecules29040879 (140 pkt. MEiN) (IF =4,6)
Sekowski S., Naziris, N., Chountoulesi M., Olchowik-Grabarek E., Czerkas K., Veiko A., … & Zamaraeva, M. (2023). Interaction of Rhus typhina Tannin with Lipid Nanoparticles: Implication for the Formulation of a Tannin–Liposome Hybrid Biomaterial with Antibacterial Activity. Journal of Functional Biomaterials, 14(6), 296. https://doi.org/10.3390/jfb14060296 (100 pkt. MEiN) (IF= 4,8)
Olchowik-Grabarek E., Czerkas K., Matchanov A. D., Esanov R. S., Matchanov U. D., Zamaraeva M., & Sekowski S. (2023). Antibacterial and Antihemolytic Activity of New Biomaterial Based on Glycyrrhizic Acid and Quercetin (GAQ) against Staphylococcus aureus. Journal of Functional Biomaterials, 14(7), 368. https://doi.org/10.3390/jfb14070368 (100 pkt. MEiN) (IF= 4,8)
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach 
B. Konferencje naukoweCzynny udział w ogólnopolskiej XlV Interdyscyptinarnej Konferencji Naukowei TYGlEL 2022 – poster pod tytułem „Identyfikacja mikroorganizmów niehodowalnych północno-wschodniej Polski”
Czynny udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji Genetycznej ,,Genomica” 2022 – poster pod tytułem Jak panda wielka (Auiluropoda melanoleuca) stała się roślinożerna ?”
Czynny udział w VII Ogólnopolskiej Konferencji Genetycznej ,,Genomica” 2023 – poster pod tytułem „Epigenetyczne podstawy chorób alergicznych”
Czynny udział w IX Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów ,,Bioopen” 2024 – poster pod tytułem ,,Aktywność antybakteryjna tanin przeciwko Streptococcus mutans – potencjalne zastosowanie w zapobieganiu próchnicy”
C. Granty
D. Zrealizowane staże
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukoweUdział w warsztacie Agrisera ,, Western blot technique possible to optimize”
Udział w szkoleniu A.P. Instruments. z obsługi analizatora wielkości i potencjału zeta cząstek Zetasizer Ultra Red wraz z wyposażeniem
Udział w szkoleniu  Pro-Environment ,, Metody spoektroskopowe w podczerwieni – podstawy teoretyczne i praktyczne analityki FT-IR”
Inna aktywność, np. organizacyjnaUdział oraz pomoc organizacyjna w międzynarodowej konferencji “15th International Grouse Symposium” 2023r. 
Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych pod tytułem ,,Blask UV: Fluorescencja wokół nas i jej zastosowanie” w ramach Marcowych spotkań z Nauką 2024r.