mgr Katarzyna Anna Gdula

E-mailk.gdula@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0002-9528-1372
Temat rozprawy doktorskiejKoordynacyjne kompleksy fulerenowe z koordynacją typu η2 i η5.
Promotorprof. dr hab. Krzysztof Winkler
Promotor pomocniczy 
Wydział /Katedra/ZakładWydział Chemii/Katedra Chemii Fizycznej/Zakład Chemii Materiałów
Działalność naukowo-badawcza 
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismachBobrowska, D.M., Gdula, K., Breczko, J. et al. „Poly(p-phenylene vinylene) incorporated into carbon nanostructures”, Journal of Nanoparticle Research,2022, 2 [70 pkt, IF=2.533]
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach 
B. Konferencje naukoweKonferencja „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”, online, 19.10.2022; udział bierny
C. Granty 
D. Zrealizowane staże 
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukoweUczestnictwo wkursie Academic Writing Made Easy – Intense Weekend Course
Inna aktywność, np. organizacyjnaCzłonek komitetu organizacyjnego II Ogólnopolskiej Konferencia „Środowisko – Nauka – Odpowiedzialność”