mgr Karolina Mierzyńska

E-mail k.mierzynska@uwb.edu.pl
Kod ORCID0009-0005-0759-0132
Temat rozprawy doktorskiejZagęszczenie i dystrybucja mikroplastiku w Narwi oraz związane z tym zagrożenia dla organizmów wodnych
Promotordr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB
Promotor pomocniczy
Wydział /Katedra/ZakładWydział Biologii/Katedra Ekologii Wód
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismach Pol W., Mierzyńska K., Włodarczyk T., Hauschild T., & Zieliński P. (2023). No trophy for the trophy? – How lake trophy impacts bacterial assemblages of biofilm on microplastic. Ecohydrology and Hydrobiology, 23(4), 602–613. https://doi.org/10.1016/j.ecohyd.2023.08.013  (100 pkt. MEiN)

Pol W., & Mierzyńska K. (2023). Czy jedna słomka ma znaczenie? ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk. https://doi.org/10.24425/academiapan.2023.147005
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiachRozdział w monografii:
Jermakowicz E., Jabłońska U., Burzyńska J., Wróbel K., Charubin B., Kozikowski D., Mierzyńska K., Chmielewska S., Sobieraj-Betlińska A., Cwalina U., Pliszko A., Kostro-Ambroziak A. (2022). Eden city: struktura „łąk kwietnych” a ich potencjał we wspieraniu różnorodności pszczół. W: Szerszunowicz A., Wróblewska A. (red.), I Międzynarodowe Forum Dyskusyjne 2021. Nauka w praktyce: ochrona przyrody w środowisku miejskim, 59-65.
B. Konferencje naukoweMierzyńska K., Pol W., Włodarczyk T., Hauschild T., Zieliński P., Czy mikroplastik jest dobrym podłożem do wykształcenia biofilmu podczas krótkoterminowej ekspozycji w wodach jezior o różnej trofii? VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska” (28.04.2023), referat
 
36th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Pollination Ecology, Gimo (Szwecja), 13-16.10.2022r., Gimo, Sweden; Jermakowicz E., Szefler P., Sobieraj-Betlińska A., Ulaszewski B., Jabłońska U., Burzyńska J., Charubin B., Wróbel K., Mierzyńska K., Kozikowski D., Pliszko A., Chmielewska S., Kostro-Ambroziak A.; poster ,,Where and what kind? Planning urban flower meadows to support bee diversity”
C. GrantyUdział w realizacji projektu badawczego „Genetyczna historia Polaków” finansowanego przez NCN w ramach konkursu OPUS 16 (2018/31/B/HS3/01464)

Udział w realizacji projektu badawczego „Eden City, czyli jak zwiększyć bioróżnorodność w miastach i dobre samopoczucie ludzi” finansowany przez MEiN w ramach konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” (SKN/SP/495977/2021)
D. Zrealizowane staże
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe
Inna aktywność, np. organizacyjna