mgr Karolina Iwińska

E-mail k.iwinska@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0002-1714-3230
Temat rozprawy doktorskiejPopielica szara: nowy model zwierzęcy w badaniach kosztów rozrodu
PromotorProf. dr hab. Marek Konarzewski
Promotor pomocniczy
Wydział /Katedra/ZakładKatedra Ekologii Ewolucyjnej i Fizjologicznej
Działalność naukowo-badawcza 
A.    Publikacje naukowe 
A1. Artykuły naukowe w czasopismachBoratyński, J. S., Iwińska, K., Szafrańska, P. A., Chibowski, P., & Bogdanowicz, W. „Continuous growth through winter correlates with increased resting metabolic rate but does not affect daily energy budgets due to torpor use” Current zoology, 2021, 67(2) [100 pkt, IF = 2,351] 

Iwińska, K., Boratyński, J. S., Trivedi, A., & Borowski, Z. „Daily roost utilization
by edible dormouse in a managed pine-dominated forest” 
Forest Ecology and Management, 2020, 468, 118172[200 pkt, IF = 3,170]

Boratyński, J. S., Iwińska, K., & Bogdanowicz, W. „An intra-population heterothermy continuum: notable repeatability of body temperature variation in food-deprived yellow-necked mice. Journal of Experimental Biology, 2019, 222(6) [100 pkt, IF = 3,014]

Boratyński, J. S., Iwińska, K., & Bogdanowicz, W. „Body temperature variation
in free-living and food-deprived yellow-necked mice sustains an adaptive framework for endothermic thermoregulation” Mammal Research, 2018, 63(4)  [70 pkt, IF = 1,356]

Iwińska, K., Boratyński, J. S., Mleczek, T., Kasprzyk, K., Dorociak, K., & Sachanowicz, K. „Nietoperze Pogórza Przemyskiego i terenów przyległych” Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 2017, 73
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
B. Konferencje naukoweMiędzynarodowea konferencja naukowa „Ecology in Changing World – ECHO 2019”, Warszawa, 23-24.03.2019; Iwińska, K., Szafrańska, P., Bogdanowicz, W., Boratyński, J.S; prezentacja ustna pt.: „Is a winter decrease of the basal metabolic rate in small mammals a rule? Interaction between phenotypic flexibility of energy metabolism and heterothermy in the yellow-necked mouse”

Międzynarodowa konferencja naukowa „8th European Congress
of Mammalogy”, Warszawa, 23-27.09.2019; Iwińska, K., Boratyński, J.S., Fyałkowska, K., Boratyński, Z., Borowski, Z.; poster „Does the time matter? Individual variation in the onset of active season in edible dormice”
C. Granty„Popielica szara: nowy model zwierzęcy w badaniach kosztów rozrodu” (NCN, konkurs PRELUDIUM BIS), kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Konarzewski; rola w projekcie: doktorant/wykonawca (2020-obecnie)

„Kompromis ewolucyjny pomiędzy przeżywalnością a rozrodczością u myszy leśnych o zróżnicowanych strategiach termoregulacyjnych” (NCN, konkurs SONATA), kierownik projektu: dr Jan Boratyński; rola w projekcie: wykonawca (2020 – 2023)

„Wpływ pulsujących zasobów na historie życiowe, hibernację i dostosowanie nadrzewnych gryzoni na przykładzie popielicy (Glis glis).” (Instytut Badawczy Leśnictwa), kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Borowski; rola w projekcie: wykonawca (2018-2022)
D. Zrealizowane staże 
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe 
Inna aktywność, np. organizacyjna