mgr Joao Miguel Matos da Costa

E-mail j.mcosta@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0001-9311-0679
Temat rozprawy doktorskiejSkuteczność różnych rodzajów światła w przywabianiu wybranych grup motyli nocnych w aspekcie badań ekologicznych
Promotordr hab. Marcin Sielezniew, prof. UwB
Promotor pomocniczy
Wydział /Katedra/ZakładWydział Biologii/Katedra Zoologii i Genetyki/Pracownia Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Owadów
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismachObolewicz et al. „Exploitation of construction objects in the aspect of the anthropopressure on the example of the Natural Education Centre „Młynarzówka” in the Narew National Park”, Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, 2022, 2

Matos da Costa, J. „Changes in the power (Watts) of the actinic light do not affect its better performance vs the ultraviolet light”, World Scientific News, 2021, 157

Matos da Costa, J. „Preliminary studies toward an effective Macrolepidoptera Monitoring system in the forests of the Narew National Park, North-east Poland – ultraviolet vs actinic light. Heath traps”, World Scientific News, 2018, 99
 
Sielezniew et al. „An unexpected record of Myrmica schencki EMERY, 1895 as a secondary host ant of the hygrophilous form of a small and isolated population of the Alcon Blue butterfly Phengaris (=Maculinea) alcon (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera, Lycaenidae) in NE Poland”, Polish Journal of Entomology, 2015, 1(84)  

Matos da Costa J. „First records of some dragonfly (Odonata) species in the Narew National Park”, Odonatrix, 2011, 7

Matos da Costa J. „New data of the Odonata order in the Narew National Park”, Odonatrix, 2010, 6
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiachMatos da Costa J. „Inwentaryzacja ważek (Odonata) strefy buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego” [w:] K. Deoniziak, G. Grygoruk, A. Hermaniuk, E. Jeka Teryńczuk-rudczyk, A. Kamocki, M. Karpowicz, A. Kołos, J. Matos da Costa, M. Pućkowski, M. Sielezniew, A. Suchowolec, T.Suchowolec, A. Wereszczuk, D. Wołkowycki, P. Zieliński Ocena renaturyzacji strefy buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Białystok 2012
B. Konferencje naukowe
C. Granty„Inwentaryzacje oraz badanie ekologii i preferencji siedliskowych fauny motyli nocnych z grupy Macrolepidoptera w różnych siedliskach leśnych Narwiańskiego Parku Narodowego -Etap II” (Fundusz Leśny); rola w projekcie: kierownik, współwykonawca (maj 2020 – październik 2022)
D. Zrealizowane staże
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe
Inna aktywność, np. organizacyjna