mgr Joanna Błońska

E-mail j.blonska@uwb.edu.pl
Kod ORCID0009-0003-2731-2098
Temat rozprawy doktorskiejZwiązek między inwestycją w rozród i immunosupresją u długowiecznego gryzonia popielicy szarej (Glis glis)- testowanie hipotez ewolucji długowieczności.
Promotor 
Promotor pomocniczy
Wydział /Katedra/ZakładKatedra Ekologii Ewolucyjnej i Fizjologicznej
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismach
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
B. Konferencje naukowe– Polish Evolutionary Conference 2023, Kraków, 18-20.09.2023r.; Karolina Iwińska , Jan S. Boratyński, Joanna Błońska, Zbigniew Borowski, Aneta Książek, Marek Konarzewski; poster “Oxidative stress correlates with immunocompetence in breeding females of wild long-living mammal – edible dormouse Glis glis”.
C. Granty– Popielica szara: nowy model zwierzęcy w badaniach kosztów rozrodu” (NCN, konkurs PRELUDIUM BIS), kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Konarzewski; rola w projekcie: uczestnik (2021-obecnie).
D. Zrealizowane staże
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe– Wykształcenie w kierunku technika weterynarii, wieloletnie doświadczenie zawodowe (2016-obecnie). – Udział w szkoleniu pt.: „Western blot – a technique possible to optimize”.
Inna aktywność, np. organizacyjna–  Czynny udział w XVIII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki 2022.
– Współorganizacja serii warsztatów z zakresu chirurgii i ortopedii weterynaryjnej (2022-obecnie). – Udział oraz pomoc organizacyjna w międzynarodowej konferencji „15th International Grouse Symposium” 2023r.