mgr Jan Żeruń

E-mail j.zerun@uwb.edu.pl
Kod ORCID0009-0000-4033-4978
Temat rozprawy doktorskiejGenetyka i genomika reintrodukcji Rysia euroazjatyckiego
Promotor 
Promotor pomocniczy 
Wydział /Katedra/ZakładWydział Biologii/ Katedra Zoologii i Genetyki/ Pracownia Zoologii Molekularnej
Działalność naukowo-badawcza 
A.    Publikacje naukowe 
A1. Artykuły naukowe w czasopismach 
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach 
B. Konferencje naukowe  Prezentacja pt. “Rhizobia as an ecological substitute for fertilizers” na międzynarodowej konferencji “Current environmental Issues 2021”  
C. Granty 
D. Zrealizowane staże 
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe  Udział w szkoleniu z użycia metody Western blot pt. “Western blot- a technique possible to optimize”   Udział w webinarze “Identifying and controlling mycotoxins in livestock and food products”  
Udział w szkoleniu “Efektywność energetyczna i bezpieczeństwo odnawialnych źródeł energii, w szczególności instalacji fotowoltaicznych”  
Inna aktywność, np. organizacyjna  Udział oraz pomoc organizacyjna w międzynarodowej konferencji “15th International Grouse Symposium” 2023r.