mgr Izabela Wysocka

E-mail i.wysocka@uwb.edu.pl
Kod ORCID
Temat rozprawy doktorskiej
Promotordr hab. Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk, prof. UwB
Promotor pomocniczydr Marta Hryniewicka
Wydział /Katedra/ZakładWydział Chemii
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismach 
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach 
B. Konferencje naukowe
C. Granty
D. Zrealizowane staże
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe
Inna aktywność, np. organizacyjna