mgr Izabela Kurowska

E-maili.kurowska@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0001-7728-1339
Temat rozprawy doktorskiejNovel drug delivery systems with lipid moieties
Promotorprof. dr hab. Agnieszka Zofia Wilczewska, prof. Mathias Destarac
Promotor pomocniczy
Wydział /Katedra/ZakładWydział Chemii/Zakład Polimerów i Syntezy Organicznej
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe 
A1. Artykuły naukowe w czasopismach I. Kurowska, B. Amouroux, M. Langlais, O. Coutelier, Ch. Coudret, M. Destarac, J-D. Marty, „Versatile thiolactone-based conjugation strategies to polymer stabilizers for multifunctional upconverting nanoparticles aqueous dispersions” Nanoscale, 2022, 14 [140 pkt., IF – 8,307]

I. Kurowska, K.H. Markiewicz, K. Niemirowicz-Laskowska, I. Misztalewska-Turkowicz, P. Misiak, G. Siemiaszko, H. Car, M. Destarac, A. Z. Wilczewska, „Membrane-active diacylglycerol-terminated thermoresponsive polymers: RAFT synthesis and biocompatibility evaluation” European Polymer Journal, 2022, 169 [100 pkt., IF – 5,546]

A. Dupre–Demorsy, I. Kurowska, S. Balayssac, M. Hennetier, A. Ric, V. Bourdon, T. Ando, H. Ajiro, O. Coutelier, M. Destarac, „RAFT polymerisation of N -vinylformamide and the corresponding double hydrophilic block copolymers” Polymer Chemistry 2022, 13 (44) [ 140 pkt., IF – 5.364]

I. Kurowska, A. Dupre – Demorsy, S. Balayssac, M. Hennetier, A. Ric, V. Bourdon , T. Ando, H. Ajiro, O. Coutelier, M. Destarac, „Tailor-Made Poly(vinylamine) via Purple LED-Activated RAFT Polymerization of N-vinylformamide” Macromolecular Rapid Communication, 2022 [100 pkt., IF – 5,006]

P. Misiak, K. Niemirowicz-Laskowska, K. H. Markiewicz, I. Misztalewska-Turkowicz, P. Wielgat, I. Kurowska, G. Siemiaszko, M. Destarac, H. Car, A.Z. Wilczewska, „Evaluation of Cytotoxic Effect of Cholesterol End-Capped Poly(N-Isopropylacrylamide)s on Selected Normal and Neoplastic Cells” International Journal of Nanomedicine, 2020, 15 [140 pkt, IF – 5,115]
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
B. Konferencje naukowe16th Biennial Bayreuth Polymer Symposium; Bayreuth, Niemcy, 22-24.09.2019:
·         I. Kurowska, P. Misiak, K. H. Markiewicz, A. Z. Wilczewska;  poster i flash talk pt.: „Synthesis of thermoresponsive polymers with glycerides moieties”
·         P.Misiak, I. Kurowska, K. H. Markiewicz, I. Misztalewska-Turkowicz, A.Z. Wilczewska; poster i flash talk pt.: „Synthesis, polymerization and copolymerization via RAFT/MADIX of new complexing monomer – acetylacetone derivative”

e-Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem, 27-29.05.2021; I. Kurowska, K. H. Markiewicz , I. Misztalewska-Turkowicz, A. Z. Wilczewska; poster pt.: „Glicerydowe czynniki polimeryzacji do otrzymywania polimerów termowrażliwych”
C. Granty „Nowe wrażliwe na bodźce kopolimery do kontrolowanego dostarczania leków” (NCN, konkurs OPUS 11), kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Zofia Wilczewska, prof. UwB; rola  w projekcie: wykonawca (październik 2019-luty 2021)

„Dwa w jednym – nowe polimery fluorescencyjne do jednoczesnego obrazowania oraz dostarczania leku” (NCN, konkurs OPUS 18), kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Zofia Wilczewska, prof. UwB; rola  w projekcie: wykonawca (wrzesień 2020-obecnie)
D. Zrealizowane staże02-03.03.2020 Praktyki w ramach programu Erasmus+, Uniwersytet im. Paula Sabatiera w Tuluzie (Francja)
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe
Inna aktywność, np. organizacyjnaLaureatka stypendium Eiffel Excellence

Członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (przedstawiciel doktorantów)

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Członek Koła Naukowego Chemików UwB „Pozyton”

Uczestnictwo w szkoleniu z podstaw techniki DLS i ELS w zakresie pomiaru próbek polimerów połączone z warsztatami na aparacie Zetasizer Ultra; Białystok, 23.01.2020

Udział w webinarium „Efektywne Publikowanie Naukowe”, 21-22.04.2020.

Uczestnictwo w warsztatach online ,,Spektroskopia w przemyśle polimerowym”, 24.06.2020.

Udział w webinarium „Pisanie Pracy Doktorskiej”, 14,18.12.2020.

Udział w zaawansowanym szkoleniu z obsługi analizatora wielkości, stężenia i potencjału zeta cząstek Zestasizer Ultra Red (ZSU33-5) wraz z wyposażeniem; Białystok, 26.02.2021. 

Udział w szkoleniu z zakresu pomiarów fluorescencyjnych; Białystok, 19.03.2021. 

Udział w Spotkaniach z nauką na Wydziale Chemii (realizacja nagrania pt. „Eskperymenty z jajem”, „Eksperymenty z ciekłym azotem”, „Maseczka z polipropylenu i rękawiczka jednorazowa z polietylenu”)
 
Przygotowanie i prowadzenie zająć (15 godz.) z „Materiałów użytkowych” dla I roku Jakości i Bezpieczeństwa Środowiska. Opracowanie instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych.