mgr inż. Tomasz Zalewski

E-mail tmkzlwsk@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0002-5860-6051
Temat rozprawy doktorskiejUltrafast coherent photo-magnetic switching in ferrimagnetic garnets
PromotorProf. dr hab. Andrzej Stupakiewicz
Promotor pomocniczy
Wydział /Katedra/ZakładWydział Fizyki/Zakład Fizyki Magnetyków
Działalność naukowo-badawczaDziałalność naukowo-badawcza związana jest z eksperymentalnym badaniami ultraszybkich własności magneto optycznych przy użyciu technik czasowo-rozdzielczych. Szczególny nacisk położony jest na zastosowaniu technik obrazowania do wizualizacji dynamiki przełączenia magnetyzacji w warstwach granatów itrowo żelazowych.
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismachT. Zalewski and A. Stupakiewicz, „Single-shot imaging of ultrafast all-optical magnetization dynamics with a spatiotemporal resolution”,  Rev Sci Instrum 92, 103004 (2021)
https://doi.org/10.1063/5.0068304 (IF = 1.843, MNiSW 70)
 
T. Zalewski, A. Maziewski, A. Stupakiewicz, “ Time-resolved photo-magnetic switching of bubble domains in ferrimagnetic garnets”  Appl. Phys. Lett. 123, 032402 (2023)
https://doi.org/10.1063/5.0157894 (IF = 3.971, MNiSW 100)
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
B. Konferencje naukowe4th Ultrafast Magnetism Conference 2019, York (Wielka Brytania), 14-17.10.2019,  komunikat posterowy T. Zalewski, A. Frej, A. Stupakiewicz  „Single-shot ultrafast imaging of photo-magnetic switching in YIG: Co film”
 
Joint European Magnetic Symposia (JEMS) 2020, Lizbona (Portugalia), 7-11.12.2020,  komunikat ustny (online) T. Zalewski, A Stupakiewicz; „Ultrafast photo-magnetic back-switching in garnet films”
 
11th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics META 2021,  Warszawa, (Polska), 20-23.07 2021, komunikat ustny (online) T. Zalewski, A. Stupakiewicz;  “Single-shot time-resolved imaging of all-optical ultrafast photo-magnetic switching”
 
Sympozjum Młodych Naukowców 2021 pod patronatem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, (Polska), 30.08-03.09 2021 r. komunikat ustny (online), T. Zalewski, A. Stupakiewicz; “Development of the automatized setup for the single-shot time-resolved imaging of all-optical ultrafast photo-magnetic switching”
 
2022 Joint MMM-INTERMAG, Nowy Orlean, (USA), 10-14.01 2022 r. komunikat ustny i posterowy T. Zalewski, A. Stupakiewicz; “Control of switching time and Energy dissipation for ultrafast photo-magnetic recording in dielectrics”
 
Joint European Magnetic Symposia (JEMS) 2022, Warszawa, (Polska) 24-29.07 2022, komunikat ustny  T. Zalewski, A. Frej, A. Stupakiewicz;  “Ultrafast photo-induced dynamics of multi states switching of magnetization in garnet”
 
Joint European Magnetic Symposia (JEMS)v2023, Madryt, (Hiszpania) 27.08-01.09.23  komunikat posterowy; T. Zalewski, L. Nowak, A. Stupakiewicz; “Coherent Control of Photo-Magnetic Precession and Switching by Double-Shot Laser Pulses”
C. Granty“Innovative technology of cold ultrafast photo-magnetic recording and novel approach to ultrafast opto-spintronics” (Program TEAM finansowany ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego) kierownik: dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB; rola w projekcie: wykonawca/doktorant (październik 2019 – maj 2022)
D. Zrealizowane stażemaj 2021 Uniwersytet Radboud, Nijmegen (Holandia)
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukoweUczestnik szkoły letniej „The European School on Magnetism 2019: Experimental Techniques”; Czech republic, Brno University of Technology and the Central European Institute of Technology
 
Uczestnik szkoły letniej: „ 1st summer school magnetofon”; Lizbona, Portugalia, University of Lisbon, Instituto Superior Técnico
 
Uczestnik międzynarodowej szkoły “FemtoUP 2020-21: Ultrafast lasers technologies and applications” (online)
 
Aktywny udział w drugim Warsztacie Holografii Opto-Magnetycznej, CeZaMat PW, Warszawa
 
Uczestnik 3-ciej szkoły letniej “Ultrafast magneto-electrics”, Samobor, Chorwacja
 
Udział w 4-tej szkole “4th International Advanced School on Magnonics MAGNETOFON”, Porto, Portugalia
 
Udział w “International Workshop on Terahertz Phenomena in Magnetism and Ultrafast Spin Transport” organizowany przez COST Action CA17123 MAGNETOFON Istanbuł, Turcja
 
Udział w “4th Workshop of COST Action MAGNETOFON Egmond aan Zee, Holandia.
Inna aktywność, np. organizacyjnaUdział w XVIII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki
 
Członek Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, kadencja 2020-2022