mgr inż. Jakub Korpacz

E-mail j.korpacz@uwb.edu.pl
Kod ORCID0009-0002-1720-3886
Temat rozprawy doktorskiejRola grzybów planktonowych w procesach transformacji metali ciężkich i kształtowaniu stanu ekologicznego jezior o różnym stopniu zanieczyszczenia
Promotordr hab. Adam Cudowski
Promotor pomocniczydr Anna Pietryczuk
Wydział /Katedra/ZakładKatedra Ekologii Wód
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismach
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
B. Konferencje naukowe
C. Granty
D. Zrealizowane staże
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe
Inna aktywność, np. organizacyjna