mgr inż. Adam Michał Zbyryt

E-mail a.zbyryt@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0003-1490-5700
Temat rozprawy doktorskiejBocian biały jako gatunek wskaźnikowy różnorodności biologicznej i kulturowej
Promotordr hab. Paweł Brzęk, prof. UwB
Promotor pomocniczydr Łukasz Dylewski
Wydział /Katedra/ZakładWydział Biologii
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismach 
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach 
B. Konferencje naukowe
C. Granty
D. Zrealizowane staże
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe
Inna aktywność, np. organizacyjna