mgr Edyta Żuk-Kempa

E-mailezuk@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0003-4199-3216
Temat rozprawy doktorskiejZmiany roślinności Pojezierza Mazurskiego podczas holocenu na tle krótkotrwałych oscylacji klimatycznych.
PromotorProf. dr hab. Mirosława Kupryjanowicz
Promotor pomocniczyDr Magdalena Fiłoc
Wydział /Katedra/ZakładWydział Biologii, Katedra Paleobiologii
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe 
A1. Artykuły naukowe w czasopismachKupryjanowicz M., Fiłoc M., Żuk-Kempa E., Żarski M., Are several profiles better than one? Multi-profile palynological study of the Eemian lacustrine sediments at the Wola Starogrodzka site (Garwolin Plain, Central Poland), Acta Geologica Polonica, Vol.73 (2023), No. 3 pp. 411-431 [100 pkt IF = 1,1]
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
B. Konferencje naukoweXIII Sesja Paleolimnologiczna „Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe: jeszcze naturalne czy już antropologiczne?”, krajowa, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 23-24.03.2023. Komunikat: Edyta Żuk-Kempa, Magdalena Fiłoc, Mirosława Kupryjanowicz: W poszukiwaniu zapisu śródholoceńskich chłodnych oscylacji klimatycznych w osadach jeziora Bocznego (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich).
 
  
XVI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, krajowa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, Toruń, 29-30.06.2023, poster:  Edyta Żuk-Kempa, Magdalena Fiłoc,  Mirosława Kupryjanowicz: Zapis śródholoceńskich chłodnych oscylacji klimatycznych w osadach jeziora Bocznego (Kraina wielkich Jezior Mazurskich)
 
XXI Congres of the International Union for Quartenary Research “Time for changes”, międzynarodowa, zagraniczna, Sapienza University of Rome, Rzym, 13-20 07.2023, poster:
Magdalena Fiłoc, Mirosława Kupryjanowicz, Edyta Żuk-Kempa, Marcin Żarski: REVEALS-based reconstruction of changes in vegetation cover during the last interglacial – a case of the Wola Starogrodzka site, E Poland.
 
 
C. GrantyGrant NCN: Intra-Eemian climate oscillations. Reconstruction based on multi-proxy studies of the fossil lacustrine deposits of the Garwolin Plain (Central Poland), 2017/27/B/ST10/01905, prof. Irena Agnieszka Pidek, udział w grancie jako wykonawca w okresie: 1.10.2022-30.12.2022
D. Zrealizowane staże
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe 
Warsztaty popularyzujące wiedzę „Co ukrywa dno jeziora” podczas „Nocy Biologów” 13.01.2023, Wydział Biologii UwB
 
Warsztaty popularyzujące wiedzę ”Ziarna pyłku – jak i gdzie wykorzystywane są przez człowieka” podczas XIX Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, 16.05.2023, Wydział Biologii UwB
 
Pokazy popularyzujących wiedzę z zakresu palinologii (jako reprezentacja UwB) podczas 26 Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy, Warszawa, 27.05.2023
Inna aktywność, np. organizacyjna