mgr Dawid Szymczuk

E-mail d.szymczuk@uwb.edu.pl
Kod ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-8225-3196
Temat rozprawy doktorskiej„Polimerowe nośniki leków zawierające pochodne kwasów żółciowych”
Promotorprof. dr hab. Agnieszka Zofia Wilczewska
Promotor pomocniczydr Karolina Halina Markiewicz
Wydział /Katedra/ZakładWydział Chemii/Zakład Chemii Polimerów i Syntezy Organicznej
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismachMarkiewicz K.H.,* Niemirowicz-Laskowska K, Szymczuk D, Makarewicz K, Misztalewska-Turkowicz I, Wielgat P, Majcher-Fitas AM, Milewska S, Car H, Wilczewska AZ „Magnetic Particles with Polymeric Shells Bearing Cholesterol Moieties Sensitize Breast Cancer Cells
to Low Doses of Doxorubicin”, International Journal of Molecular Science, 2021, 22(9), [140 pkt, IF=5,924]  

Misiak P, Markiewicz KH, Szymczuk D, Wilczewska A.Z. „Polymeric drug delivery systems bearing cholesterol moieties; A review”, Polymers, 2020, 12(11) [100 pkt, IF=4,329]
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
B. Konferencje naukowee-Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 27-29 maja 2021; Dawid Szymczuk, Karolina H. Markiewicz, Katarzyna Niemirowicz-Laskowska ,Iwona Misztalewska-Turkowicz, Przemysław Wielgat, Anna M. Majcher-Fitas, Sylwia Milewska, Paweł Misiak, Halina Car, Agnieszka Z. Wilczewska; e-poster + krótka prezentacja audio „Cząstki magnetyczne sfunkcjonalizowane powłokami polimerowymi zawierającymi pochodne cholesterolu”

Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Łodź, 13-17 września 2021; Dawid Szymczuk, Karolina H. Markiewicz, Agnieszka Z. Wilczewska; poster „Cząstki magnetyczne sfunkcjonalizowane powłokami polimerowymi zawierającymi pochodne kwasu litocholowego”

Konferencja międzynarodowa POLYMAT 2022, Zabrze, 17 marca 2022; Dawid Szymczuk, Karolina H. Markiewicz, Katarzyna Niemirowicz-Laskowska, Iwona Misztalewska-Turkowicz, Przemysław Wielgat, Sylwia Milewska, Halina Car, Agnieszka Z. Wilczewska; poster „Biological application of magnetic particles with polymeric shells containing cholesterol moieties”

Konferencja międzynarodowa Bordeaux Polymer Conference 2022, Bourdeaux (Francja), 13-16 czerwca 2022; Dawid Szymczuk, Karolina H. Markiewicz, Iwona Misztalewska-Turkowicz, Anna Majcher-Fitas,  Agnieszka Z. Wilczewska; poster „Physicochemical properties of magnetic particles with polymeric shells containing cholesterol moieties”
C. Granty„Dwa w jednym – nowe polimery fluorescencyjne do jednoczesnego obrazowania oraz dostarczania leku”, (NCN, konkurs OPUS), kierownik projektu: prof. dr hab. Agnieszka Zofia Wilczewska; rola w projekcie: wykonawca/doktorant (wrzesień 2020 – obecnie)
D. Zrealizowane staże20.03.2022 – 02.04.2022 Uniwersytet Łódzki
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukoweUdział w szkoleniach, webinarach i wykładach:

Webinar „Efektywne publikowanie naukowe” – ACADEMYA

Webinar „Pisanie pracy doktorskiej” – ACADEMYA

Szkolenie „Fałszywe informacje w nauce” – Repozytorium, Uniwersytetu w Białymstoku

Zaawansowane szkolenie z obsługi analizatora wielkości, stężenia
i potencjału zeta cząstek Zetasizer Ultra Red (ZSU3305) wraz z wyposażeniem” – A.P. INSTRUMENTS

„Szkolenie z zakresu pomiarów fluorescencyjnych” -ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o.

Szkolenie „Analiza mikroplastików techniką spektroskopii FT-IR i Ramana” – MS Spektrum

Webinar „Różne możliwości przygotowywania próbek do analiz laboratoryjnych II” – MS Spektrum

Webinar „Podstawy metody ATR” – MS Spectrum

Szkolenie – Zawód Doktorant – Łukasz Półtorak UŁ/UwB

Wykład PTChem prof. dr hab. inż. Sławomir Bakier pt.: „Chemia lasu”

Warsztaty NCN dla Wnioskodawców

Udział w spotkaniu otwartym NCN w ramach Dni NCN w Białymstoku 11 maja 2022 r.

Wykład PTChem dr Krit Setthakarn pt.: „Chiral Dirhodium(II) Bidentate Ligand with α-Quaternary Carbon Centers: Catalysts in Carbene/Alkyne Cascades”

Wykład PTChem dr Marek Bartoszewicz pt.: „Pandemia, która wstrzymała świat”

Inna działalność
Opieka naukowa nad pracami licencjackimi dwóch studentów realizujących badania w Zakładzie Polimerów i Syntezy Organicznej

W roku akademickim 2020/2021 współprowadzenie zajęć laboratoryjnych „Chemia Polimerów” dla studentów I roku II stopnia Chemii.

W roku akademickim 2021/2022 prowadzenie i współprowadzenie zajęć laboratoryjnych „Chemia Materiałów” dla studentów III roku I stopnia Chemii.
Inna aktywność, np. organizacyjnaCzynny udział w wydarzeniu „Spotkania z Nauką” organizowanym na Wydziale Chemii UwB, Marzec – Maj 2021 r.

Realizacja nagrania „Eksperymenty z Jajem” umieszczonego na oficjalnym kanale YouTube Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku; Kwiecień 2021 r.

Realizacja nagrań audio-wideo oraz montaż filmów publikowanych na oficjalnym kanale YouTube Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku:
„Maseczka nie na opał”, „Test maseczki trójwarstwowej”, „Światowy dzień recyklingu Wydział Chemii UwB”, Próba Trommera”, „Próba Fehlinga”, „Reakcja Molischa”, „Wykrywanie pierścienia aromatycznego”, „Chemiczna krew”, „Próba Tollensa”, „Wykrywanie układów 1,2-diolowych”, „Wykrywanie wiązania podwójnego”, „Manganian(VII) potasu i węglowodory”, „Rzędowość alkoholi”, „Tajemniczy azot”, „Właściwości gazów”, „Mrożona wiązanka”, „Próba Molischa”, „Próba Lustra Srebrowego”, „Próby Trommera i Fehlinga”; Marzec – Maj 2021 r.

Udział w dwóch międzynarodowych seminariach naukowych grupy badawczej Profesor Agnieszki Zofii Wilczewskiej oraz  Profesora Mathiasa Destaraca – Wrzesień-Lipiec 2021 r.

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Wyznaczenie krytycznego stężenia micelizacji metodą fluorymetryczną” w ramach warsztatów naukowych „Metody spektroskopowe w projektowaniu
i otrzymywaniu leków oraz ich nośników” organizowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku przy współpracy z ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o. – Kwiecień 2022 r.

Czynny udział w wydarzeniu „Spotkania z Nauką” organizowanym na Wydziale Chemii UwB, organizacja konkursu ekologicznego, przygotowanie i prowadzenie warsztatów pn. „Warsztaty ekologiczne”; Marzec – Maj 2022 r.

Przygotowanie i przeprowadzenie pokazu „Fascynujący świat chemii”
w szkole podstawowej nr 49 w Białymstoku; 10 kwiecień 2022 r.

Przygotowanie i przeprowadzenie pokazów „Chemiczna Książka Kucharska” organizowanych w Centrum Handlowym Auchan Hetmańska w Białymstoku; 5 lutego 2022 r.

Realizacja nagrania w ramach cyklu „Chemia na sygnale” umieszczonego na oficjalnym kanale YouTube Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku; Kwiecień 2022 r.

Realizacja nagrań audio-wideo oraz montaż filmów publikowanych
na oficjalnym kanale YouTube Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku; Marzec – Maj 2022 r.

Udział w międzynarodowych seminariach naukowych grupy badawczej Profesor Agnieszki Zofii Wilczewskiej oraz Profesora Mathiasa Destaraca; Wrzesień-Czerwiec 2022 r.

Czynny udział w wydarzeniu „XVIII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki”; przygotowanie i prowadzenie warsztatów „Eko-umysł”. 13 Maja 2022 r.

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Chemicznym – od 2020 r.

Powołanie do Zespołu ds. Promocji Wydziału Chemii UwB – od 02.2022 r.