mgr Artsiom Kazlou

E-mail a.kazlou@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0002-1806-9765
Temat rozprawy doktorskiejUltraszybka dynamika w magnetoplazmonicznych periodycznych strukturach hybrydowych
Promotordr hab. Andrei Stupakevich prof.UwB
Promotor pomocniczy
Wydział /Katedra/ZakładWydział Fizyki, Katedra Fizyki Magnetyków
Działalność naukowo-badawczaProwadzę badania w zakresie czasowo-rozdzielczej femtosekundowej dynamiki („pump-probe”). Badam magnetooptyczne efekty Kerra i Faradaya w trakcie wzbudzenia plazmonów powierzchniowych, a także koherentnej precesji magnetyzacji.
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismachA. Kazlou,  A. Chekhov,  A. Stognij,  I. Razdolski, A. Stupakiewicz, „Surface plasmon-enhanced photo-magnetic excitation of spin dynamics in Au/YIG:Co magneto-plasmonic crystals”, praca na recenzji w ACS Photonics. Impact factor 6.880
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
B. Konferencje naukowe
C. Granty„Ultraszybka dynamika w magnetoplazmonicznych strukturach periodycznych”(NCN, konkurs OPUS 13), kierownik projektu: dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB; rola w projekcie: wykonawca (październik 2019 – marzec 2021)
D. Zrealizowane staże
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe
Inna aktywność, np. organizacyjna