mgr Anna Wasilewska

E-maila.wasilewska@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0001-8712-7482
Temat rozprawy doktorskiejSyntezy nanomateriałów z wykorzystaniem elementów zielonej chemii
Promotordr hab. Beata Kalska-Szostko, prof. UwB
Promotor pomocniczy
Wydział /Katedra/ZakładWydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej, Zakład Chemii Materiałów
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe Wasilewska, A., Klekotka, U., Zambrzycka, M., Zambrowski, G., Święcicka, I., & Kalska-Szostko, B. (2023). Physico-chemical properties and antimicrobial activity of silver nanoparticles fabricated by green synthesis. Food Chemistry, 400, 133960. [200 pkt.]

Wasilewska, A., Bielicka, M., Klekotka, U., & Kalska-Szostko, B. (2023). Nanoparticle applications in food–a review. Food & Function, 14(6), 2544-2567. [100 pkt.]
Klekotka, U., Satuła, D.,
Wasilewska, A., & Kalska-Szostko, B. (2023). Effect of dopant on the thermal stability of core-shell ferrite nanoparticles. Advanced Powder Technology, 34(10), 104192. [100 pkt.]

Kalska-Szostko, B., Bielicka, M., Maliszewska, J., Klekotka, U., Wasilewska, A., Zambrzycka-Szelewa, E., & Satuła, D. (2024). Surface modified ferrite nanoparticles as efficient detectors of heavy metals in natural solutions. Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management, 100958. [140 pkt.]
A1. Artykuły naukowe w czasopismach
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
B. Konferencje naukowe23-24.04.2022r. IV Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, poster: „ Przeciwbakteryjny potencjał nanocząstek srebra otrzymywanych metodami zielonej chemii”
 
04.06.2022r. National Scientific Conference „Science and Young Researchers” – 6th edition, poster:  „Antimicrobial potential of silver nanoparticles synthesized by green chemistry”
 
10-11.06.2022r. VI Konferencja Młodych Chemików Sądowych, poster: „Mikroskopia SEM i analiza pierwiastkowa EDX w badaniach materiałów”
 
22.06-24.06.2022r. II Międzynarodowa Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego MKDUS 2.0, referat: Przeciwbakteryjny potencjał nanocząstek srebra syntezowanych metodą „zielonej chemii”
 
30.11-4.12.2022r. XI Międzynarodowe Seminarium „Badania prowadzone metodami STM/AFM” Zakopane , poster: “Structural characterization and application of silver nanoparticles produced by green chemistry”
 
15-17.05.2023r. 8th European Nanomanipulation Workskop Kraków, poster:  Copper Nanoparticles And Their Lubricant Properties
 
18-19.05.2023r. X Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, poster: Nanocząstki miedzi i ich właściwości smarne.
 
28.05-1.06.2023r. International Conference Recent Achievements in Nanotechnology, poster: Development of a method of polymer modification with nanoparticles produced by green chemistry
 
14-16.06.2023r. Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji, Toruń, plakat: Metoda modyfikacji polimeru nanocząstkami miedzi wytworzonymi metodą zielonej chemii.
 
11-13.09.2023r. Konwersatorium Spektrometrii Atomowej, Białystok, poster: Nanocząstki ferrytów jako detektory metali ciężkich z roztworów wodnych
 
14-16.09.2023r. XI Konwersatorium Chemii Medycznej w Lublinie, poster: Nanotechnology towards green chemistry – plant extract as a
reducer and stabilizer of copper nanoparticles

29.11-3.12.2023r. XII Workshop on Applications of Scanning Probe Microscopy – STM/AFM 2023, poster: Metallic nanoparticles produced by “green chemistry” and their antimicrobial potential
 
16-17.05.2024r. XI Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, referat:
Nanotechnologia w kierunku zielonej chemii – ekstrakt roślinny jako środek stabilizujący i redukujący nanocząstki srebra.
 
6-07.06.2024r. XVII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, referat: Green synthesis of metallic nanoparticles and their potential application
 
 
 
C. GrantyGrant  w ramach projektu „Nauka w młodych rękach dla otoczenia społeczno-gospodarczego” 1.12.2022-30.11.2023r. „Opracowanie metody modyfikacji polimeru nanocząstkami miedzi wytworzonymi metodą zielonej chemii w celu zwiększenia właściwości przeciwgrzybiczych półproduktu przyjaznego środowisku i możliwości przetwórstwa”, rola: kierownik

Inkubator Innowacyjności 4.0, projekt:  „Badanie możliwości przetwórstwa polimerów wzbogacanych funkcjonalnymi nanocząstkami uzyskanymi metodami przyjaznymi dla środowiska”, rola:  członek zespołu badawczego
D. Zrealizowane staże
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe30.11.2022r. Szkoła skaningowej mikroskopii i spektroskopii bliskich oddziaływań SPM, Zakopane.
 
18-19.05.2023r. X Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, nagroda za najlepszy poster
 
28.05-1.06.2023r. International Conference Recent Achievements in Nanotechnology, nagroda za najlepszy poster
 
11.09.2023r. Konwersatorium Spektrometrii Atomowej, Białystok, warsztaty KOSAT przez Altium International
 
12.09.2023r. Konwersatorium Spektrometrii Atomowej, Białystok, warsztaty KOSAT „Potęga Komory Uct™ – Sposób Na Usunięcie
Dowolnych Interferencji I Dużo Więcej”
Inna aktywność, np. organizacyjna27.10.2022r.  II Ogólnopolska Konferencja „Środowisko – Nauka – Odpowiedzialność”, komitet organizacyjny
 
15.11.2022r. III Konkurs Wiedzy o Ochronie Środowiska, komitet organizacyjny
 
12.06.2023r. Warsztaty chemiczne w Przedszkolu Samorządowym nr 84 w Białymstoku
 
28.09.2023r. Przeprowadzenie zajęć i pokazanie pracy chemika, Przedszkole Samorządowe nr 49 Białystok
 
22.05.2023r. Krajowa Konferencja „Metrologia w służbie ochrony środowiska”, komitet organizacyjny
 
28.05-1.06.2023r. International Conference Recent Achievements in Nanotechnology, komitet organizacyjny
 
15.11.2023r. IV Konkurs Wiedzy o Ochronie Środowiska, komitet organizacyjny
 
10-11.06.2024r.  III Ogólnopolska Konferencja „Środowisko – Nauka – Odpowiedzialność”, komitet organizacyjny