mgr Adam Dominik Majewski

E-maila.majewski@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0003-4437-0751
Temat rozprawy doktorskiejBadanie funkcjonalizacji wiązań C-H w steroidach. Utlenianie łańcucha bocznego
w cholesterolu w kierunku syntezy witaminy 25-OH-D3 i hormonów steroidowych.
Promotordr hab. Agnieszka Wojtkielewicz, prof. UwB
Promotor pomocniczydr Aneta M. Tomkiel
Wydział /Katedra/ZakładWydział Chemii/Katedra Chemii Organicznej/Zakład Chemii Produktów Naturalnych
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe 
A1. Artykuły naukowe w czasopismach
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
B. Konferencje naukoweI Ogólnopolska Konferencja „Naukowe Forum Doktorantów”, konferencja ogólnokrajowa, 21.04.2023, Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, referat ustny pt. „Badanie funkcjonalizacji wiązań C-H
w steroidach. Utlenianie łańcucha bocznego
w cholesterolu w kierunku syntezy witaminy
25-OH-D3 i hormonów witaminowych
””
C. GrantyGrant „Opracowanie i optymalizacja chemicznej hydroksylacji pochodnych cholesterolu w kierunku syntezy 25-hydroksy witaminy D3” realizowany w ramach projektu „Nauka w młodych rękach dla otoczenia społeczno-gospodarczego”; rola w grancie:kierownik (listopad 2022 – listopad 2023)
D. Zrealizowane stażeBiofarm sp. z o.o, Poznań, 08.05.23-25.05.23
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukoweUdział czynny w warsztatach: „Metody spektroskopowe w projektowaniu i otrzymywaniu leków oraz ich nośników)

Członkostwo w studenckim kole naukowym „Pozyton” w roku
akademickim 2021/2022.

Przygotowanie w projekcie do Konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje” – „Maseczka – ochrona i co potem?”

Udział w przygotowaniach i prowadzenie zajęć podczas „Marcowych spotkań z nauką” w ramach Dni Otwartych na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku.

Organizacja zajęć z cyklu „Spotkania z nauką” w ramach Dni Otwartych na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku

Przygotowanie prezentacji multimedialnej w ramach cyklu „Chemia na Sygnale” podczas „Spotkań z Nauką” na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku

Członkostwo w komitecie organizacyjnym VII Konferencji „Związki biologicznie czynne: aktywność, struktura, synteza” organizowanej przez Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku

Członkostwo w komitecie organizacyjnym Sympozjum „Związki biologicznie czynne: aktywność, struktura, synteza” 

Udział w patencie „Sposób wytwarzania 25-hydroksypro-witaminy D3”; zgłoszenie patentowe nr P.444551
Autorzy: A. Wojtkielewicz, A. Baj, J. Romanowska, Majewski A.D., Morzycki J.W. (Uniwersytet w Białymstoku),; zgłoszenie patentowe nr P.444551 (2023.04.24).
Inna aktywność, np. organizacyjnaCzłonkostwo w komitecie organizacyjnym Sympozjum „Związki biologicznie czynne: aktywność, struktura, synteza”. 17.11.2022 r
 
Udział w organizacji zajęć z cyklu „Spotkania z nauką” w ramach Dni Otwartych w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku,
23-25.03.2023