Magda Bielicka

E-mailm.bielicka@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0002-3263-6826
Temat rozprawy doktorskiejWpływ domieszki na właściwości fizykochemiczne ferrytowych nanocząstek warstwowych
PromotorDr hab. Beata Kalska – Szostko, prof. UwB
Promotor pomocniczy –
Wydział /Katedra/ZakładWydział Chemii/Katedra Chemii Fizycznej/Zakład Chemii Materiałów
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukoweM. Dobosz, B. Kalska – Szostko „Wpływ czynników chemicznych na strukturę i budowę włosów ludzkich” Wiadomości Chemiczne 2020, 74

M. Dobosz, B. Kalska – Szostko „Działanie czynników mechanicznych oraz termicznych na morfologię włosów ludzkich
i zwierzęcych” Wiadomości Chemiczne 2021, 25

M. Bielicka, U. Klekotka, O. Nowakowska, D. Satuła, B. Kalska-Szostko, „Role of the synthesis procedure on the physicochemical properties of doped magnetite” Advanced Powder Technology, 2023, Vol. 34, Issue 2 [100 pkt, IF=4,969]
A1. Artykuły naukowe w czasopismach
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
B. Konferencje naukoweII Ogólnopolska Konferencja „Środowisko-Nauka-Odpowiedzialność”, 27.10.2022 online, październik 2022; udział czynny
 
Ogólnopolska konferencja „e-Factory of science”, online 19.11.2022, poster „Nanoparticles in food industry” 

XVI International Interdisciplinary Conference „Current Environmental Issues-2021”, Białystok 22-23.09.2021; poster „Nanoparticles in food industry”
 
IV Konferencja Młodych Chemików Sądowych, Białystok, 31.05-1.06.2019
C. Granty
D. Zrealizowane staże
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukoweUdział webinarze „Efektywne publikowanie naukowe” – ACADEMYA 10 i 17 listopada 2020

Udział w Webinarze „Pisanie pracy doktorskiej” – ACADEMYA 14 i 18 grudnia 2020

Uczestnictwo w warsztatach „Zarządznie projektami badawczymi” Regionalny Punk Kontaktowy Programów Badawczych UE 3 grudnia 2020

Udział w zaawansowanym szkoleniu z zakresu sorpcyjnych technik pomiarowych i użytkowania aparatów ASAP – 15-16 września 2020
Webinar „Skuteczne i wydajne mielenie próbek” IKA

Uczestnictwo w szkoleniu „Fałszywe informacje w nauce” – Repozytorium, Uniwersytetu w Białymstoku – 26 lutego 2021

Opieka naukowa nad pracą licencjacką studentki w Zakładzie Chemii Materiałów
od października 2022

W roku akademickim 2020/2021 oraz 2022/2023 współprowadzenie zajęć laboratoryjnych
ze studentami (w tym studentami ERASMUS)
Inna aktywność, np. organizacyjnaPomoc w przygotowaniu III Podlaskiego Konkursu wiedzy o Ochronie Środowiska; listopad 2022
 
Członkostwo w Komitecie Organizacyjnym w II Ogólnopolskiej Konferencji „Środowisko-Nauka-Odpowiedzialność; październik 2022
 
Członkostwo w Komitecie Organizacyjnym w międzynarodowej konferencji „Nanotechnology practical applications” 2020
 
Członkostwo w Komitecie Organizacyjnym w II Ogólnopolskiej Konferencji „Środowisko-Nauka-Odpowiedzialność” 2020
 
Członkostwo w Komitecie Organizacyjnym w IV Konferencji Młodych Chemików Sądowych” 2019