APLAUZ konkurs na dofinansowanie działalności doktorantów ze środków RUSD UwB

Czym jest APLAUZ?

Jest to konkurs na dofinansowanie działalności  Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku finansowany z budżetu Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB.

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

Dofinansowania w ramach konkursu APLAUZ są przyznawane doktorantom, grupom doktorantów, organizacjom doktoranckim lub studenckim zarejestrowanym na Uniwersytecie, działającym na Uniwersytecie stowarzyszeniom zrzeszającym doktorantów lub studentów.

Jakie przedsięwzięcia mogą zostać dofinansowane?

Przedsięwzięcia o charakterze:

1. naukowym lub edukacyjnym (np. udział w konferencjach, staże, projekty naukowe itp.),

2. kulturalnym,

3. integracyjnym,

4. sportowym,

5. samorządowym.

Jaka jest kwota przyznawanych dofinansowań?

Łączna kwota przeznaczona na konkurs wynosi 5.000 zł. Suma kwot przyznanego dofinansowania dla jednego podmiotu wnioskującego w danym roku kalendarzowym (czyli w 2023 r. w konkursach APLAUZ IV APLAUZ V i APLAUZ VI) nie może przekroczyć wysokości 1000 złotych.

Gdzie mam złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w Dziale Spraw Studenckich (ul. Świerkowa 20B, p. 16) oraz jednocześnie przesłać na adres e-mail: rusd@uwb.edu.pl.

Kiedy mam złożyć sprawozdanie ?

Sprawozdanie z przedsięwzięcia, na które zostało przyznane dofinansowanie, należy złożyć w ciągu 14 dni od zakończenia przedsięwzięcia, jednak nie później niż do 21 grudnia.

Gdzie mam złożyć sprawozdanie?

Wypełnione sprawozdanie należy złożyć osobiście w  Dziale Spraw Studenckich (ul. Świerkowa 20B, p. 16) oraz jednocześnie przesłać  zeskanowane na adres e-mail: rusd@uwb.edu.pl.

Gdzie mam szukać dodatkowych informacji?

Wszystkie informacje dotyczące konkursu APLAUZ znajdują się w treści regulaminu Regulamin przyznawania dofinansowań ze środków Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB.