XV Ogólnopolska Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Szanowni Doktoranci,

serdecznie zapraszamy do udziału w XV Ogólnopolskiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, która odbędzie się 22-23 maja 2024r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Zakres tematyczny konferencji:

  • Innowacje w ekonomii i zarządzaniu
  • Innowacje technologiczne i IT
  • Nauki medyczne i zdrowie
  • Komunikacja marketingowa i nowe media
  • Zrównoważony rozwój

Organizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej www.naukaipasja.com.pl oraz na profilu facebook.

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję, mogą zostać opublikowane w czasopismach wydawanych przez WSIiZ, znajdujących się w wykazie Ministra Nauki: Studia Humana (40 pkt.) i Soci@lCommunication (20 pkt.) oraz Financial Internet Quarterly (40 pkt.).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 maja 2024r. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie www.naukaipasja.com.pl

Koszt uczestnictwa: 110 zł, termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 10 maja 2024 r.

Miejsce konferencji:

Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ

Kielnarowa 386A

36-020 Tyczyn, Polska

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II”

Serdecznie zapraszamy.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

XV Ogólnopolskiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”