Warsztaty pt. „Money money money czyli skąd pozyskiwać środki na prowadzenie badań?”

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci

Już 25 marca o godzinie 18:00 odbędą się warsztaty praktyczne online w języku polskim dla studentów zainteresowanych kształceniem w szkole doktorskiej, absolwentów oraz doktorantów pt. „Money money money czyli skąd pozyskiwać środki na prowadzenie badań?”.

Będą one miały na celu wyposażenie uczestników w:

– wiedzę dotyczącą oferty konkursów grantowych dla doktorantów.

– kompetencje w zakresie przygotowania wniosku grantowego i kosztorysu.

Podczas warsztatów przewidziana jest dyskusja i możliwość zadawania pytań.

Warsztaty przeprowadzą:

👥mgr Justyna Gumulak – doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych. Od stycznia 2023 roku pełni funkcję I zastępczyni Przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów UŁ. W konkursie DocUp została nagrodzona za wyróżniające się osiągnięcia naukowe. Doktorantka jest kierownikiem dwóch grantów badawczych realizowanych w ramach konkursu Preludium Narodowego Centrum Nauki oraz Doktoranckie Granty Badawcze Uniwersytetu Łódzkiego.
👥mgr inż. Jakub Szczepkowski – doktorant w dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Uczestnik Diploma in Professional Marketing. Certyfikowany specjalista ds. marketingu cyfrowego – DIMAQ Professional. Ekspert z grona pracodawców Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Product Manager w Instal-Projekt. Współpracuje z Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK w Toruniu.

Limit miejsc – 250 uczestników

Formularz rejestracyjny na warsztaty: https://forms.gle/tb1fZ4ig5Uz6Farw5

Formularz rejestracyjny można uzupełnić do 25.03.2024 do godziny 15:00

Zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych projektu

Facebook

Instagram


WWW

Pozdrawiam serdecznie,

mgr Monika Wilanowska
II zastępca Rzecznika Praw Doktoranta