L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Szanowni Państwo,

z satysfakcją informuję, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2024 roku kontynuuje wsparcie programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, którego celem jest wspomaganie i promocja osiągnięć naukowych badaczek prowadzących działalność naukową w dziedzinie nauk o życiu.

Program stypendialny jest organizowany przez L’Oréal Polska wraz z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Akademią Nauk oraz UN Global Compact Network Poland i znakomicie wpisuje się już od 2001 roku w mapę wspierania rozwoju nauki oraz prowadzenia badań przez wyróżniające się studentki, doktorantki oraz badaczki przygotowujące rozprawę habilitacyjną, którym udzielono finansowego wsparcia w celu kontynuacji ścieżki rozwoju naukowego.

Dotychczas jury składające się w wybitnych przedstawicielek i przedstawicieli świata nauki wyróżniło 123 stypendystki. W bieżącej edycji wyłonionych zostanie kolejnych sześć laureatek, a nagrodzone badaczki otrzymają stypendia oraz dodatkową nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którą będzie pokrycie kosztów wyjazdu na wybraną zagraniczną konferencję naukową. Więcej informacji o idei oraz założeniach programu, a także o zasadach aplikacji o stypendium znajduje się na specjalnie dedykowanej stronie internetowej [ https://www.lorealdlakobietinauki.pl ].

Serdecznie zachęcam do upowszechnienia informacji o programie oraz rozpoczętym 8 marca naborze wniosków do wszystkich Kobiet Nauki w Państwa jednostce, potencjalnie zainteresowanych złożeniem aplikacji w bieżącej edycji konkursu.

Pozostaję z wyrazami szacunku,

Dr hab. Maciej Gdula

Podsekretarz Stanu