XVII Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków

Szanowni Państwo,

Z ogromną radością pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych do udziału w XVII Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków, która odbędzie się 6 – 7 czerwca 2024 roku w murach Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Patronat nad wydarzeniem sprawuje Polskie Towarzystwo Fizyczne z oddziałem w Rzeszowie oraz Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej.

Tematyka Konferencji koncentruje się wokół zagadnień fizycznych lub ich aplikacji w innych dziedzinach nauki.

W związku z tym, zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy wśród magistrantów, doktorantów lub studentów Państwa Uczelni są osoby, które chciałyby podzielić się wynikami swoich badań/eksperymentów/analiz w formie referatu lub posteru naukowego?

Szczegóły dotyczące zgłoszeń:

• Konferencja będzie miała formę wystąpień ustnych oraz prezentacji posterowych.

• Zgłoszenia wraz z abstraktami w języku polskim, prosimy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy do 14 kwietnia 2024 r.

• Streszczenia powinny być przygotowane w języku polskim. Maksymalna długość abstraktu nie może przekroczyć 1 strony formatu A4.

• Czas przeznaczony na referat wynosi 15 minut (z uwzględnieniem dyskusji), a preferowany rozmiar posteru to A1 lub A0.

• Streszczenia wystąpień zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych przeznaczonych dla uczestników Konferencji.

• Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Informacja odnośnie wpłat zostanie przesłana po zakończeniu weryfikacji zgłoszeń, zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie.

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres e-mail knf@ur.edu.pl.

Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków to doskonała okazja do rozwijania umiejętności prezentacji swoich wyników badań, dzielenia się wiedzą oraz budowania relacji w przyjaznej atmosferze akademickiej. Dla tych, którzy pierwszy raz wezmą udział w takim wydarzeniu, stanowi ona świetną okazję do przełamania bariery wystąpienia publicznego.

Serdecznie zapraszamy!

Komitet Organizacyjny XVII Rzeszowskiej Konferencji  Młodych Fizyków