Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Zalewskiego

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Fizyczne oraz Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu w Białymstoku zawiadamiają, że dnia 25.03.2024 r. o godzinie 13:00 w budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1L w sali 2011 (I piętro) odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Zalewskiego,

absolwenta Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB w dyscyplinie nauki fizyczne.

Tytuł rozprawy:

„Ultrafast coherent photo-magnetic switching in ferrimagnetic garnets”

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Stupakiewicz

Recenzenci:

prof. dr hab. Marek Przybylski, Akademia Górniczo-Hutnicza,

prof. dr hab. Feliks Stobiecki, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk,

dr hab. Jacek Szczytko, prof. UW, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski.

Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

Język obrony: polski

           Z pracą można się zapoznać w bibliotece Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Streszczenie rozprawy doktorskiej jest umieszczone na stronie internetowej:

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/stopnie-naukowe/postepowania-doktaty/22459,mgr-inz-Tomasz-Zalewski.html

Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie, będą miały możliwość udziału w niej on-line. Chętnych do udziału w obronie, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: p.mazalski@uwb.edu.pl do 23.03.2024 w celu otrzymania linku.