Konferencja „Zrównoważony rozwój w obszarze kosmetyków i detergentów”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji „Zrównoważony
rozwój w obszarze kosmetyków i detergentów”, organizowanej przez
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
„Blachownia”, która odbędzie się 12 KWIETNIA 2024 R. w Sali Dialogu w
siedzibie Instytutu w Kędzierzynie-Koźlu. 

Dodatkowo, istnieje opcja uczestnictwa online, umożliwiająca szeroki dostęp do wydarzenia.
Konferencja jest adresowana do pracowników naukowych oraz doktorantów
i studentów. Rejestracja internetowa jest dostępna pod adresem:
https://konferencja.icso.lukasiewicz.gov.pl/rejestracja/ [1]


 Konferencja jest organizowana w Partnerstwie z Wojskowym Instytutem
Higieny i Epidemiologii i została objęta patronatem Polskiego
Towarzystwa Chemicznego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Przemysłu Chemicznego, Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w
Warszawie oraz Komisji Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych
Naukowców Oddziału PAN w Lublinie. Patronat medialny pełnią
Przemysł Chemiczny oraz Czasopismo Kosmetyki i Detergenty.

 Zapraszamy do rejestrowania się na Konferencję stacjonarnie lub
on-line i do przedstawienia wyników badań w formie plakatu naukowego.
W trakcie konferencji przewidziany jest konkurs na najlepszy plakat
naukowy dla młodych adeptów nauki (studentów i doktorantów;
definicja zgodna z art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.).

 Planowanym efektem Konferencji będzie wydanie monografii naukowej.
Zapraszamy zainteresowane osoby do przygotowania rozdziału do
monografii.

 Udział w Konferencji oraz publikacja rozdziału monografii są
bezpłatne.

 Strona konferencji: https://konferencja.icso.lukasiewicz.gov.pl/ [2]

Komitet Organizacyjny

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zrównoważony Rozwój w Obszarze Kosmetyków i Detergentów”

Konferencja dofinansowana ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej