Webinarium dotyczące Indywidualnego Planu Badawczego

Szanowni Państwo,

Chciałabym poinformować, że w ramach projektu Szkoły Doktorskie to nasza przyszłość! Krajowej Reprezentacji Doktorantów organizujemy dzisiaj (29.02.2024 r.) webinarium dotyczące Indywidualnego Planu Badawczego. Transmisja na żywo rozpocznie się o godzinie 19:00. Będzie prowadzona na profilu projektu na portalu społecznościowym Facebook, link – Facebook

Zachęcamy doktorantów do obejrzenia transmisji na żywo lub odtworzenia jej w późniejszym terminie.

Naszymi gości będą:

🔹dr hab. Krzysztof Koźmiński (Uniwersytet Warszawski) – radca prawny, Kierownik Zakładu Ekonomicznej Analizy Prawa, a także Kierownik Centrum Oceny Skutków Regulacji oraz Kierownik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert wielu instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

🔹mgr Małgorzata Grochocka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodnicząca Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych oraz członek Szerokiego Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

🔹mgr Przemysław Mroczkowski (Uniwersytet Warszawski) – doktorant, asystent na Wydziale Prawa i Administracji UW, przewodniczący Samorządu Doktorantów UW (2021–2023), pełnomocnik Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. jakości kształcenia i członek Zespołu Rzecznika Praw Doktoranta KRD.

👨‍💻 Webinarium poprowadzi Wojciech Kiełbasiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)– radca prawny, autor kilkunastu publikacji naukowych, prowadzący szkolenia z zakresu prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, postępowania administracyjnego oraz umiejętności miękkich. Laureat nagrody specjalnej w konkursie Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2023.

Webinarium będzie prowadzone w języku polskim. W późniejszym terminie wprowadzimy do niego również napisy w języku angielskim.

Zachęcamy doktorantów do obserwowania projektu w mediach społecznościowych i uczestnictwa w poszczególnych aktywnościach.

Pozdrawiam serdecznie,

mgr Monika Wilanowska
II zastępca Rzecznika Praw Doktoranta

Koordynator projektu Szkoły Doktorskie to nasza przyszłość!
Krajowa Reprezentacja Doktorantów