I edycja szkoły synchrotronowej – Crosscarpatian Synchrotron School 2024 

Centrum SOLARIS zaprasza wszystkich chętnych do poszerzenia wiedzy z zakresu promieniowania synchrotronowego na pierwszą edycję szkoły synchrotronowej – Crosscarpatian Synchrotron School 2024 (CSS2024).

CSS2024 jest skierowana głównie do studentów, doktorantów i naukowców, którzy posiadają niewielkie lub nie mają doświadczenia w wykorzystaniu promieniowania synchrotronowego lub dedykowanych technik synchrotronowych do celów badawczych. Planowany program obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, które skupią się na przedstawieniu zagadnień związanych z wytwarzaniem i charakterystyką promieniowania synchrotronowego oraz wprowadzeniem do metod doświadczalnych.

Wykłady będą dotyczyć następującej tematyki:

• promieniowanie synchrotronowe i jego oddziaływanie z materią,

• spektroskopia fotoemisyjna i absorpcyjna,

• techniki obrazowania,

• mikroskopia i spektromikroskopia,

• poradnik przygotowywania i pisania proposali.

Uczestnicy wezmą również udział w szeregu dwudniowych sesji praktycznych na wybranej przez siebie aparaturze. Ta część szkoły synchrotronowej otworzy niepowtarzalną możliwość przeprowadzenia eksperymentu na linii badawczej pod okiem doświadczonych naukowców.

Jak zostać uczestnikiem CSS2024?

• Wypełnić formularz rejestracyjny na stronie https://indico.solaris.edu.pl/event/11/.

• Wysłać list motywacyjny – dlaczego chcesz zostać uczestnikiem szkoły, jakie są Twoje zainteresowania naukowe? (1000 znaków)

• Wybrać linie badawcze/infrastrukturę, którą jesteś zainteresowany.

• Wysłać abstrakt – zaprezentuj swoje badania i pokaż, w jaki sposób promieniowanie synchrotronowe może pomóc Ci w przyszłych badaniach (A4, max 1 zdjęcie).

Naukowy Komitet Doradczy oraz Komitet Organizacyjny wybiorą 30 uczestników. Do 1 maja 2024 r. wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie lub odmowę udziału w CSS2024. 

Udział w CSS2024 jest bezpłatny, a podczas trwania szkoły zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie.

Z poważaniem

Komitet Organizacyjny