Seminarium doktoranckie (zmiana godziny)

W dniu 1 marca 2024 o godz. 11.00 w sali 2044 Wydziału Chemii UwB odbędzie się seminarium, podczas którego Pani mgr Izabela Kurowska, doktoranta IV roku Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, przedstawi założenia swojej rozprawy doktorskiej.


Tytuł prezentacji: „Diverse strategies of reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization to obtain polymers with desired properties and architecture.”

Promotorzy:
prof. dr hab. Agnieszka Zofia Wilczewska
prof. Mathias Destarac (Paul Sabatier University, Francja)

Serdecznie zapraszamy!