Zarządzanie danymi badawczymi dla naukowców – kurs podstawowy

Kurs z zakresu zarządzania danymi badawczymi i ich otwartego udostępniania zgodnie z dobrymi praktykami i wytycznymi instytucji finansujących badania.

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat zarządzania danymi badawczymi oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji pozwalających na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce, podczas realizacji projektów badawczych.

Kurs w kompleksowy sposób ujmuje i przybliża zagadnienia związane z zarządzaniem danymi badawczymi, zarówno w kontekście wymogów instytucji prowadzących i finansujących badania naukowe, jak i dobrych praktyk oraz zasad przyjętych przez społeczności naukowe. Poszczególne moduły kursu łączą aspekty teoretyczne z wymiarem praktycznym, ukierunkowanym na umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do zaprojektowania i wdrożenia efektywnej strategii zarządzania danymi badawczymi.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Kurs kierowany jest do osób prowadzących badania naukowe bądź przygotowujących się do prowadzenia badań (niezależnie od dziedziny i dyscypliny), a także do każdego, kto chciałby zapoznać się z podstawami zarządzania danymi badawczymi i ich otwartego udostępniania.

Nie jest konieczne spełnienie żadnych wymagań wstępnych. Mile widziane są:

  • umiejętność korzystania z tradycyjnych i internetowych źródeł naukowych,
  • podstawowa znajomość zasad komunikacji naukowej.

Kurs prowadzony jest w języku polskim.

Więcej informacji na stronie internetowej.