Seminarium wydziałowe na Wydziale Chemii

Szanowni Doktoranci,

W imieniu Pani Dziekan Wydziału Chemii UwB, prof. dr hab. Joanny Karpińskiej, zapraszamy Państwa na seminarium wydziałowe podsumowujące I konkurs na projekty B+R w ramach wydziałowego projektu „Nauka w młodych rękach dla otoczenia społeczno-gospodarczego” finansowanego przez MEiN.

Miejsce: Wydział Chemii, sala 2044

Termin: 29.02.2024, g. 13:00 i 1.03.2024, g.10:00

Harmonogram seminarium:

29 luty 2024 r.
13:00-13:30mgr Adam Walicki (Instytut Kronenberga)
13:30-13:50dr Łukasz Ołdak
13:50-14:10mgr Anna Wasilewska
14:10-14:30mgr Adam Majewski
1 marca 2024 r.
10:00-10:20mgr Sylwia Sajkowska
10:20-10:40dr Adam Frankowski
10:40-11:00dr Anna Sankiewicz