Warsztaty „Szkoły Doktorskie to nasza przyszłość.”

Szanowni Doktoranci,

zachęcamy do udziału w warsztatach realizowanych w ramach projektu Krajowej Reprezentacji Doktorantów – Szkoły Doktorskie to nasza przyszłość. 

Już 27 i 28 lutego odbędą się pierwsze warsztaty praktyczne online dla studentów zainteresowanych kształceniem w szkole doktorskiej, absolwentów oraz doktorantów pt. „Zaplanujmy badania, czyli jak przygotować IPB”?

Podczas warsztatów przewidziana jest dyskusja i możliwość zadawania pytań.

Warsztaty przeprowadzi dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Warsztaty w języku polskim odbędą się 27 lutego o godzinie 18:00.

Limit miejsc – 100 uczestników

Formularz rejestracyjny na warsztaty w języku polskim.

Dear Doctoral Students,

27 and 28 February will be the first online practical workshops for students interested in doctoral school education, graduates and doctoral students -„Let’s plan the research, so how to prepare the IRP”

Discussion and opportunity to ask questions are provided during the workshop.

The workshop will be conducted by Prof. Jaroslaw Korpysa, Director of the Doctoral School at the University of Szczecin.

Workshop in English will be held on February 28 at 18:00. Limit of participants – 100

Registration form for the workshop in English.