XVII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XVII Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim. Konferencja organizowana jest przez Wydział Chemii UMK w Toruniu.

Tegoroczna konferencja odbędzie się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w terminie 06-07.06.2024 r.

Spotkanie będzie miało na celu prezentację wyników prac naukowych, wymianę myśli i problemów badawczych oraz możliwość nawiązania kontaktów osobistych pomiędzy Młodymi Uczonymi reprezentującymi Uczelnie Wyższe z całej Polski.Uczestnicy będą mieli możliwość prezentacji wyników swoich prac w formie komunikatu ustnego, bądź posteru, w trzech panelach tematycznych:

1) Nauki chemiczne,

2) Nauki biologiczne, medyczne i przyrodnicze,

3) Nauki fizyczne i techniczne.

Więcej informacji można odnaleźć na stronie: https://ksd.umk.pl/pages/main_page/