Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie naukowym NCN OPUS24

Tytuł projektu:

„Działanie beta-glukanu z owsa w chorobie Leśniowskiego-Crohna – badanie przedkliniczne”

Nr projektu: 2022/47/B/NZ9/03123

Kierownik projektu:  

Prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska

Nazwa stanowiska:

Post-doc w projekcie

Rodzaj umowy:

umowa o pracę (pełny etat, 8 godz./dzień) na 24 miesiące, z wynagrodzeniem 8700 zł brutto.

Wymagania:

posiadanie tytułu doktora w dziedzinie biologii lub dziedzinach pokrewnych, przy czym stopień naukowy doktora został uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia,

silna motywacja, zdolność krytycznego myślenia i zapał do pracy naukowej,

udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej,

doświadczenie w badaniach komórkowych, praca z cytometrem przepływowym

znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

Prowadzenie badań cytotoksycznych związanych z wpływem beta-glukanów na model komórkowy, model jelita 3D, ocena poziomu cytokin prozapalnych, analiza ekspresji genów, praca z wykorzystaniem cytometru przepływowego i mikroskopu konfokalnego,

pisanie raportów i publiczna prezentacja wyników,

pisanie publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN:

OPUS24

Termin składania dokumentów:

do dnia 19.02.2024 r.

Forma składania ofert:

e-mail

Prosimy o przesyłanie ofert na adres: k.sikorska@ichtj.waw.pl, m.kruszewski@ichtj.waw.pl

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:

CV,

listu motywacyjnego,

kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Przesłanie dokumentów rekrutacyjnych, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Informujemy o prawie do wycofania zgody.