APLAUZ – nabór wniosków

Drodzy Doktoranci,

APLAUZ powraca! Już tylko do 2 lutego 2024 r. doktoranci szkół doktorskich i studiów doktoranckich oraz m.in. koła naukowe zrzeszające doktorantów mogą składać wnioski o dofinansowanie na przedsięwzięcia realizowane do 21 grudnia 2024 r. o charakterze:

  • naukowym lub edukacyjnym (np. udział w konferencjach, staże, projekty naukowe itp.),
  • kulturalnym,
  • integracyjnym,
  • sportowym,
  • samorządowym.

Łączna kwota przeznaczona na konkurs wynosi 5 000 złSuma kwot przyznanego dofinansowania dla jednego podmiotu wnioskującego w danym roku kalendarzowym (czyli w 2024 r. w konkursach APLAUZ VII, APLAUZ VIII i APLAUZ IX) nie może przekroczyć wysokości 1000 złotych.

Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w Dziale Spraw Studenckich (ul. Świerkowa 20B, p. 16) oraz jednocześnie przesłać go na adres e-mail: rusd@uwb.edu.pl.

Termin na składanie wniosków w bieżącym naborze upływa 2 lutego 2024 r.

Regulamin: https://drive.google.com/…/1DaKVxB2hhY5LsQlfIKN…/view…

Wzór wniosku: https://docs.google.com/…/1JZrdSYhTS4OFY7xWbmZE…/edit…

Wzór sprawozdania: https://docs.google.com/…/11BPTGj92JijnfK1kzheH…/edit…

Czekamy na Wasze zgłoszenia i życzymy powodzenia!

Pozdrawiamy serdecznie
Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów UwB