I edycja Konkursu „Per aspera ad astra”

Najlepsi doktoranci z działających na Uniwersytecie w Białymstoku szkół doktorskich mogą liczyć na nagrody pieniężne – nawet 10 tys. zł. Największa podlaska uczelnia ogłosiła właśnie pierwszy skierowany do nich konkurs „Per aspera ad astra”. Nabór zgłoszeń ruszy z początkiem marca.

W trzech Szkołach Doktorskich: Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych oraz Nauk Ścisłych i Przyrodniczych kształci się łącznie ponad 140 doktorantów. Konkurs ma pomóc wyłonić i nagrodzić najlepszych z nich.

W konkursie mogą uczestniczyć doktoranci szkół doktorskich w trakcie kształcenia, czyli realizujący program 1, 2, 3 lub 4 roku. Nie mogą natomiast do niego przystąpić osoby, którym dyrektor szkoły doktorskiej przedłużył termin złożenia rozprawy doktorskiej. Chodzi o to, by premiować tych młodych badaczy, którzy realizują kształcenie zgodnie z założonym harmonogramem, wykazują się systematycznością i konsekwencją.

Komisje konkursowe, osobne dla każdej ze szkół, ocenią dorobek naukowy doktorantów z poprzedniego roku kalendarzowego – w pierwszej edycji będą to więc osiągnięcia z 2023 r.

Pod uwagę będą brane autorskie monografie naukowe, artykuły, uzyskane granty, zgłoszone i uzyskane patenty, staże zagraniczne, referaty na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Wnioski ze zgłoszeniem do konkursu doktoranci będą mogli składać w sekretariatach swoich szkół doktorskich w terminie od 1 do 29 marca 2024 r. Rozstrzygnięcie planowane jest do końca maja.

Decyzją Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, w każdej ze szkół mogą być przyznane po 3 nagrody: I stopnia – w wysokości 10.000 zł brutto, II stopnia – 7.000 zł oraz III stopnia – 3.000 zł.

Regulamin konkursu, a także wzór wniosku zgłoszeniowego są dostępne na stronie internetowej UwB.

Komunikat nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Per aspera ad astra”