Nagroda im. Artura Rojszczaka przyznawana wyróżniającym się młodym uczonym


Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz dwunasty ogłasza konkurs o Nagrodę
im. Artura Rojszczaka.

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5000 zł) przyznawaną młodym
doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku.
Kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych
i przekazanych im przez środowisko naukowe. Termin składania wniosków przez członków Klubu
upływa 31 stycznia 2024 roku. Regulamin Nagrody, informacje o członkach Klubu, z którymi można
kontaktować się w sprawie proponowanych kandydatów oraz informacje o dotychczasowych
laureatach Nagrody dostępne są na stronie internetowej Klubu: http://www.klub-fnp.pl/

Tomasz Klimczuk – opiekun Nagrody
nagroda.artura@klub-fnp.pl
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Politechnika Gdańska, Gdańsk
tel. +58 348 6611

PISMO PRZEWODNIE