Szkolenia online z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych

Wschodni Ośrodek Transferu Technologii UwB, Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z o.o. i Biuro Transferu Technologii UMB zapraszają pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku na szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych. Te będą prowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

We wtorek, 28 listopada, w godz. 13.00-14.30 odbędzie się szkolenie pt. „Jak nie stracić szansy na komercjalizację – co naukowiec powinien wiedzieć przed rozpoczęciem badań”. Poprowadzi je Agnieszka Bielska, broker innowacji z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Link do spotkania w MS Teams: https://msteams.link/CLB4

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: info@instytutpb.com 

Z kolei w środę, 29 listopada, w godz. 12.00-13.30 Adam Gardocki, kierownik Biura Transferu Technologii IITPB poprowadzi szkolenie pt. „Jak przygotować się do realizacji projektu B+R we współpracy z biznesem”.

Link do spotkania w MS Teams: https://msteams.link/VWH0 

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: info@instytutpb.com