Nabór do Programu BioLAB 2024-25

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i studentki studiów magisterskich i
doktoranckich nauk biologiczno-chemicznych, biofizycznych, medycznych i pokrewnych do
składania wniosków do Programu BioLAB 2024-25.

Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2024 r.


Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym
się w jednej z czterech instytucji w USA:
● University of Virginia, Charlottesville
● University of Chicago, Chicago
● University of Texas: Southwestern Medical Center, Dallas
● Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City


Podczas stażu studenci i studentki prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych
laboratoriach, pod opieką wykwalifikowanych mentorów. Wyniki przeprowadzonych badań są
często publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego biorą aktywny
udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz
poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość
wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.


Udział w Programie obejmuje:
● Stypendium w wysokości ~ $28 000 – $35,000, w zależności od kosztów utrzymania, w
niektórych przypadkach uwzględniające zwrot kosztów podróży
● Pełne ubezpieczenie medyczne
● Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa
student:ka)
● Przygotowanie do wyjazdu prowadzone przez pracowniczki Komisji Fulbrighta oraz
absolwentów i absolwentki programu
● Opiekę podczas pobytu na programie oferowaną przez instytucję goszczącą
O staż w ramach Programu BioLAB mogą się ubiegać osoby, które:
● Spełniają wymagania do otrzymania wizy F-1 lub J-1
● Studiują kierunek biologiczno-chemiczny, biofizyczny, medyczny lub pokrewny
● W momencie przystąpienia do rozmów kwalifikacyjnych będą studentami:kami studiów
magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i utrzymają
aktywny status studenta:ki podczas stażu
● Uzyskały wysoką średnią z toku studiów (rekomendowana średnia – 4,0 lub wyższa)
● Wykazują się dobrą znajomością języka angielskiego, zwłaszcza w zakresie terminologii
naukowej


Formularz zgłoszeniowy i wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie
https://fulbright.edu.pl/biolab/