Spotkanie informacyjne w ramach projektu „Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne  w ramach projektu „Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca”, organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów, na którym mgr Wioleta Lewandowska przedstawi prawa i obowiązki doktorantów, informacje dotyczące Indywidualnego Planu Badawczego, oceny śródokresowej i podstawy prawne, jakimi są regulowane.
Porozmawiamy także o zmianach ustawie, które weszły w życie od 1 października.

W szczególności zapraszam uczestników pierwszego roku szkół doktorskich, oraz drugiego roku szkół doktorskich, przed oceną śródokresową.

Spotkanie odbędzie się 9 listopada o godzinie 13.00, na platformie MS teams. Link do spotkania:
https://teams.live.com/meet/9442818494870?p=6y2bqSvfAqOyqMWA

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego ,,Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2023r.