ERA FELLOWSHIPS – GREEN HYDROGEN

Szanowni Państwo,

z przyjemnością przedstawiamy Państwu nowy, innowacyjny program stypendialny DAAD:

ERA FELLOWSHIPS – GREEN HYDROGEN. Skierowany jest on kandydatek i kandydatów, którzy zajmują się szeroko pojętą tematyką związaną z ZIELONYM WODOREM.

O stypendium ubiegać się mogą:

– DOKTORANCI (LINK):

daad.de/go/de/stipa57685693

– MŁODZI NAUKOWCY (POSTDOCS)(LINK):

daad.de/go/de/stipa57685694

W przypadku tych dwóch grup docelowych wnioski można składać przez cały rok. Czas trwania stypendium wynosi maksymalnie 24 miesiące.
Można ubiegać się o stypendium na przeprowadzenie badań naukowych w Niemczech oraz na praktykę (w tym przypadku czas trwania stypendium: 2 do 3 miesiące).

W razie dodatkowych informacji proszę o bezpośreni kontakt z centralą DAAD w Bonn:

Deutscher Akademischer Austauschdienst

German Academic Exchange Service

Section ST43 – Research Fellowship Programmes

Team Green Hydrogen

Kennedyallee 50

53175 Bonn

E-MAIL: GH2@DAAD.DE