Publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszego pierwszego absolwenta

Chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Ołdaka, pierwszego absolwenta Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB, która odbędzie się 26 września 2023 r. (wtorek) o godzinie 12.00 w siedzibie Wydziału Chemii UwB przy ul. K. Ciołkowskiego 1K w Białymstoku, w sali nr 2044.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

„Oznaczanie potencjalnie charakterystycznych białek prozapalnych i proangiogennych

jako nowy obszar rozwoju matrycowych bioczujników SPRi” 

Promotor: Prof. dr hab. Ewa Gorodkiewicz – Uniwersytet w Białymstoku Wydział Chemii

Recenzenci:

Prof. dr hab. Michał Chudy – Politechnika Warszawska

Dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG – Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska – Politechnika Śląska

Rozprawa doktorska wraz z jej streszczeniem oraz recenzje zostały zamieszczone w BIP na stronie podmiotowej Uniwersytetu w Białymstoku: https://bip.uwb.edu.pl/uwb/postepowania-awansowe/postepowanie-w-sprawie/dziedzina-nauki-scisle-i-przyr/20934,mgr-Lukasz-Oldak.html

Trzymamy kciuki!