Seminarium „How to win a Polish research grant?”

Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk organizuje 20 września seminarium online pt. “How to win a Polish research grant?”. Podczas wydarzenia Maria Nalewajko, Kierownik Zespołu Punktu Informacyjnego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przedstawi ofertę programów skierowaną do naukowców.

Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim i skierowane jest do młodych naukowców (doktorantów i doktorów w początkowym etapie kariery) z polskich jednostek naukowych. Celem jest zaznajomienie ich z możliwościami finansowania badań z polskich agencji badawczych.

Więcej informacji na stronie https://amu.pan.pl/en/