III Siedleckie Forum Doktorantów

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy na III Siedleckie Forum Doktorantów, które odbędzie się w formie hybrydowej w dniu 5 września 2023 roku. 

Celem III Siedleckiego Forum Doktorantów jest wymiana poglądów, doświadczeń i wiedzy naukowej w gronie doktorantów z różnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, a także integracja społeczności doktorantów. Wydarzenie jest okazją do zaprezentowania dotychczasowych wyników badań doktorantów oraz postępów w realizacji prac doktorskich.

Do uczestnictwa w Forum zapraszamy doktorantów odbywających kształcenie i realizujących badania naukowe w następujących dyscyplinach naukowych:
– nauki o bezpieczeństwie,
– nauki biologiczne,
– nauki chemiczne,
– nauki o zdrowiu,
– historia,
– pedagogika,
– literaturoznawstwo,
– rolnictwo i ogrodnictwo,
– zootechnika i rybactwo.

Forum organizowane jest w formie stacjonarnej w gmachu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (ul. Żytnia 39) oraz w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Google Meets. Wystąpienia ustne będą miały formę 15 minutowych komunikatów.

Udział w konferencji jest bezpłatny.


Osoby deklarujące uczestnictwo w konferencji prosimy o rejestrację zgłoszeń w terminie do 30 czerwca 2023 r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://tiny.pl/cq77j oraz przesłanie abstraktu wystąpienia przygotowanego według określonych wymagań edytorskich na adres: forumdok.siedlce@uph.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2023 r.


Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji dostępne są również na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach LINK

Wymagania edytorskie dotyczące abstraktów wystąpień: LINK

W razie dodatkowych pytań uprzejmie prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: forumdok.siedlce@uph.edu.pl i zachęcamy do udziału w III Siedleckim Forum Doktorantów.