Gościnny wykład pt. „Humor in the Classroom”

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na gościnny wykład prof. Nuno Amaral Jeronimo, socjologa z Universidade da Beira Interior (Portugalia), pt. „Humor in the Classroom”.
Spotkanie odbędzie się 1 czerwca 2023 r. (czwartek) o godzinie 9:45 na platformie MS Teams (poniżej link do spotkania).

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6352e235fad64e4fab9a0cd49803398c%40thread.tacv2/1685393363006?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22e1172fda-c461-44af-8b46-712d6e57bda2%22%7d


prof. Nuno Amaral Jerónimo – pracownik Wydziału Socjologii Universidade da Beira Interior (Portugalia), guest professor w Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, lider międzynarodowego zespołu badawczego „Citizenship, culture & communication” (Vilnius Tech). Autor rozprawy „Humor na Sociedade Contemporânea” (Humor w społeczeństwie współczesnym) oraz publikacji łączących refleksję nad humorem z kwestiami społecznymi, politycznymi, obywatelskimi i edukacyjnymi.