Ankieta skierowana do doktorantów

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci!

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety wśród doktorantów Naszej Uczelni, Dyrektorów Waszych Szkół Doktorskich a także Kierowników Studiów Doktoranckich. 

Ankieta ma na celu sprawdzić znajomość i zapotrzebowanie mikropoświadczeń w kształceniu doktorantów. Wysyłam ją ponieważ, jako Wasz przedstawiciel, należę do roboczego zespołu ds. mikropoświadczeń w szkolnictwie wyższym, działającym przy Ministerstwie Edukacji i Nauki. Obecne prace Zespołu skupiają się wokół kwestii potrzeb doktorantów w związku z mikropoświadczeniami.

Głos doktorantów jest bardzo ważny, dlatego zachęcam do rozesłania i wypełnienia ankiety wśród społeczności doktoranckich Waszych Uczelni. Proszę o pilne wypełnianie ankiet, do 31 maja 2023 r.

Link do ankietyhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcBaNRjTB2BfdTx8TCoAA2n9ApNN5Cows1ZQ_rjeFhOJ1vyg/viewform

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Kowalik

mgr Katarzyna Kowalik
Członek Zarządu

Krajowa Reprezentacja Doktorantówul. Nowogrodzka 12/6, 00-511 Warszawa | NIP: 7010333304
katarzyna.kowalik@krd.edu.pl