Seminarium doktoranckie

W dniu 28 kwietnia 2023 o godz. 10.15 w sali 2003 Wydziału Chemii UwB odbędzie się seminarium, podczas którego Pan mgr Łukasz Ołdak, doktorant IV roku Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, przedstawi założenia swojej rozprawy doktorskiej.


Tytuł prezentacji: „Oznaczanie potencjalnie charakterystycznych białek prozapalnych i proangiogennych jako nowy obszar rozwoju matrycowych bioczujników SPRi”

Serdecznie zapraszamy.