Oferta zatrudnienia w ramach konkursu OPUS 23

Szanowni Państwo,

Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego oferuje zatrudnienie na okres 4 lat w ramach Grantu OPUS 23 „eCS(S)I – sensory elektrochemiczne bazujące na miękkich granicach cieczowych do kontroli jakości żywności” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Poza stypendium ze Szkoły Doktorskiej, wyłoniony kandydat będzie uzyskiwał stypendium w wysokości 4000 zł/msc. przez okres 48 miesięcy, co sumarycznie daje kwotę ok. 6500 zł netto/msc. przed oceną śródokresową w Szkole Doktorskiej oraz ok. 7500 zł netto/msc. po ocenie śródokresowej. Praca w grancie jednocześnie umożliwi zrealizowanie badań, które posłużą do napisania rozprawy doktorskiej.

Szczegóły: oferta zatrudnienia / job offer